Friday, 30 November 2012

POLITIK DEMOKRASI MALAYSIA


POLITIK DEMOKRASI MALAYSIA

1. MASALAH UMAT ISLAM

Sebagai umat Islam, kita kini sedang menghadapi tiga permasalahan yang besar dan induk dalam kehidupan kita baik di Malaysia mahupun di dunia ini seluruhnya pada hari ini :

1.  Kita tidak memahami mengenai pengertian-pengertian kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, khususnya kita tidak memahami mengenai pengertian-pengertian Uluhiyah dan Rububiyah Allah dan Uluhiyah dan Rububiyah Manusia serta konsep-konsep Nafi dan Isbat;

2. Kita tidak memahami mengenai pengertian METOD ISLAM dan perbezaannya dengan Metod Kufur yang menyebabkan kita berjuang melalui jalan demokrasi yang syirik dan kufur;

3. Kita tidak menyedari mengenai kewujudan penjajahan kaum Yahudi di dalam negara kita ini dalam bentuk “Neo-Colonialism” yang menindas dan menzalimi kita yang bertujuan untuk mengembalikan kita kepada kekufuran.

Seluruh umat Islam pada hari ini telah meminggirkan PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG ALLAH daripada kehidupan kita yang bererti kita telah membuangkan AGAMA kita kesemua sekali daripada kehidupan kita - kita kini wujud dan hidup tanpa agama Allah. Sebaliknya kita membuat dan menguat kuasakan undang-undang manusia, kita mentaati dan mematuhinya serta kita menyetujui dan meredhainya. Ini bererti kita menjadi para hamba kepada manusia, kita menyembah manusia dan kita mengimani, menganuti dan mengamalkan agama demokrasi ciptaan manusia yang kafir. Kesemuanya ini bererti kita telah MEMBATALKAN SYAHADAH kita dan kini sudah menjadi orang-orang kafir tanpa disedari oleh kita sendiri!


2. MISI ISLAM DI BUMI

UMAT Islam diutuskan Allah kepada manusia untuk mencapai Matlamat ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang Maha Agung di bumi, iaitu untuk :

1.  Menghapuskan sistem kehidupan manusia dengan segala peraturan dan undang-undang manusia yang wujud dan berkuat kuasa di bawah sesebuah kerajaan manusia, seperti kerajaan demokrasi Malaysia kita ini, melalui Jihad, Perang dan Revolusi;

2.   Menegakkan sistem kehidupan Allah dengan segala peraturan dan undang-undang Allah yang akan diwujud dan dikuat kuasakan di bawah sesebuah kerajaan Allah melalui Jihad, Perang dan Revolusi;

3. Menghapuskan ketuanan kafir dan menjadikan Islam sebagai agama yang NOMBOR SATU di dunia, yang terkuat dan paling berkuasa, yang mengatasi dan menundukkan seluruh kekuatan dan kekuasaan orang-orang kafir di bumi ini melalui Jihad, Perang dan Revolusi.

Matlamat ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ adalah diperintahkan Allah untuk dicapai melalui JIHAD, PERANG dan REVOLUSI dalam bentuknya yang OFENSIF – iaitu menyerang dan memerangi musuh-musuh Islam tanpa terlebih dahulu kita ini diserang dan diperangi atau dizalimi oleh mereka itu. Misi Islam di bumi seperti ini adalah AQIDAH ISLAM daripada Allah. Umat Islam yang berjuang untuk mencapai Misi Islam seperti ini adalah orang-orang yang beriman dan berpegang teguh kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan mereka berada dengan sempurna di dalam agama Allah. Sebaliknya umat Islam yang tidak berjuang untuk mencapai matlamat ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ seperti ini, atau mereka langsung tidak berniat untuk berjuang kearah mencapai matlamat ini, mereka itu adalah orang-orang yang tidak beriman dan berpegang teguh kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, dan di sisi kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ mereka itu adalah dianggapkan sebagai orang-orang yang tidak berada di dalam agama Allah. 

3. KALIMAH ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ ADALAH TERDIRI DARIPADA KONSEP-KONSEP TAUHID SEPERTI BERIKUT:

1.     Uluhiyah Allah

2.     Rububiyah Allah

3.     Asmaul Husna Allah

4.     Nafi dan Isbat 

4. KALIMAH ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ - ULUHIYAH ALLAH :

Uluhiyah Allah dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bererti Allah adalah Tuhan yang layak DISEMBAH. Apabila undang-undang Allah DITAATI dan DIPATUHI manusia, itu ertinya Allah disembah oleh manusia.

Firman Allah: at-Taubah 31 
Mereka (Yahudi dan Nasrani) menjadikan pendita-pendita dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain daripada Allah dan (juga mereka memperTuhankan) al-Masih anak Maryam, padahal mereka tidak diperintah melainkan untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa; tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya) melainkan Ia. Maha Suci Allah dari apa yang mereka sekutukan.

Mengikut pengertian ayat al-Quran (9:31) yang sedang dibicarakan di sini, perbuatan mentaati dan mematuhi undang-undang manusia bererti menyembah manusia , manakala mentaati dan mematuhi undang-undang Allah bererti menyembah Allah yang menyempurnakan keimanan kita kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan berpegang teguh kepadanya. Taat dan patuh bererti menyembah.


5. KALIMAH ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ - RUBUBIYAH ALLAH :


Allah adalah Tuhan, Raja dan Pemerintah yang berkuasa dan berdaulat untuk :

1.     Memerintah ke atas seluruh umat manusia;

2.     Membuat undang-undang untuk manusia;

3.     Menghukum manusia dengan undang-undang Allah;

4.     Menguat kuasakan undang-undang Allah ke atas umat manusia;

5.     Menghamba abdikan manusia kepada kekuasaan Allah;6. KALIMAH ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ - ASMAUL HUSNA ALLAH :

1.  Kerajaan dan pemerintahan Allah sahaja yang sempurna;

2   Undang-undang Allah sahaja yang sempurna;

3.  Sistem pemerintahan yang mewujudkan pengabdian manusia kepada kekuasaan Allah sahaja yang sempuirna;

4.  Sistem pemerintahan yang mewujudkan sistem manusia menyembah Allah sahaja yang sempurna.7. KALIMAH ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ - NAFI DAN ISBAT :

1.  Menafikan ahli-ahli Parliman dan Dun serta Raja-Raja Melayu sebagai Tuhan-tuhan Manusia sebaliknya mengiktiraf hanya Allah sahaja sebagai Tuhan Yang Maha Esa;

2.  Menafikan kedaulatan dan pemerintahan ahli-ahli Parliman dan Dun serta Raja-Raja Melayu ke atas manusia, sebaliknya mengiktiraf kedaulatan dan pemerintahan Allah ke atas manusia;

3.  Menafikan hak ahli-ahli Parliman dan Dun serta Raja-Raja Melayu untuk membuat undang-undang, sebaliknya mengiktiraf kuasa Allah sahaja yang berhak untuk membuat undang-undang;

4. Menafikan hak ahli-ahli Parliman dan Dun serta Raja-Raja Melayu untuk menghukum manusia dengan undang manusia, sebaliknya mengiktiraf hak Allah sahaja untuk menghukum manusia dengan hukum Allah;

5. Menafikan hak ahli-ahli Parliman dan Dun serta Raja-Raja Melayu untuk menguat kuasakan undang-undang manusia ke atas manusia, sebaliknya menngiktiraf hak Allah untuk menguat kauasakan undang-undang Allah ke atas manusia;

6. Menafikan pengabdian manusia kepada kekuasaan Tuhan-tuhan Manusia yang terdiri daripada ahli-ahli Parliman dan Dun serta Raja-Raja Melayu, sebaliknya hanya mengiktiraf hak Allah sahaja untuk mengabdikan manusia kepada kekuasaan Allah;

7.  Menafikan hak Tuhan-tuhan Manusia yang terdiri daripada ahli-ahli Parliman dan Dun serta Raja-Raja Melayu untuk disembah oleh manusia, sebaliknya hanya mengiktiraf hak Allah sahaja untuk disembah oleh manusia.
AQIDAH DEMOKRASI :


1. Rububiyah Manusia

2. Uluhiyah Manusia

3. Nafi dan Isbat 8. AQIDAH DEMOKRASI ADALAH KAFIR KERANA IANYA ADALAH TERDIRI DARIPADA :

1.  Uluhiyah Manusia – Manusia disembah oleh manusia kerana sebahagian daripada mereka mentaati dan mematuhi undang-undang yang dibuat oleh manusia;

2. Rububiyah Manusia – Manusia berkuasa dan memerintah ke atas manusia dan manusia membuat undang-undang untuk manusia; 

3. Asmaul Husna Manusia – Pengakuan bahawa kerajaan manusia dan undang-undang manusia adalah sempurna;

4. Nafi dan Isbat – Menafikan kerajaan dan undang-undang Allah dan menerima kerajaan dan undang-undang manusia.


9. AQIDAH DEMOKRASI ADALAH KAFIR :


1. ULUHIYAH MANUSIA  :


1.  Ahli-ahli Parlimen dan Dun adalah TUHAN-TUHAN yang DISEMBAH oleh manusia kerana segala peraturan dan undang-undang yang dibuat oleh mereka itu adalah ditaati dan dipatuhi manusia.

Firman Allah: at-Taubah 31 
Mereka (Yahudi dan Nasrani) menjadikan pendita-pendita dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain daripada Allah dan (juga mereka memperTuhankan) al-Masih anak Maryam, padahal mereka tidak diperintah melainkan untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa; tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya) melainkan Ia. Maha Suci Allah dari apa yang mereka sekutukan.

Ayat al-Quran (Taubah 31) menghuraikan bahawa KETAATAN dan KEPATUHAN bererti MENYEMBAH.. Mentaati dan mematuhi undang-undang Allah bererti menyembah Allah manakala mentaati dan mematuhi undang-undang manusia ertinya menyembah manusia dan tidak menyembah Allah. Apabila kita mentaati dan mematuhi undang-undang Parlimen dan Dun, kita adalah para penyembah yang menyembah ahli-ahli Parlimen dan Dun serta Raja-Raja Melayu sebagai Tuhan-tuhan kita. Sistem politik demokrasi Malaysia kita ini adalah sistem politik yang kafir kerana ia mewujudkan sistem manusia menyembah manusia. Orang-orang yang menyembah dan orang-orang yang disembah kesemuanya adalah orang-orang kafir.


2.   RUBUBIYAH MANUSIA :

Ahli-ahli Parlimen dan Dun serta Raja-Raja Melayu adalah TUHAN-TUHAN kerana :

1. Mereka adalah berdaulat, berkuasa, dan memerintah ke atas manusia;

2.  Mereka adalah berhak dan berkuasa untuk membuat peraturan dan undang-undang untuk manusia ;

3. Mereka adalah berhak, berkuasa dan berdaulat untuk mengabdikan manusia kepada kekuasaan mereka;

4. Mereka menjalan dan menguat kuasakan undang-undang manusia ke atas manusia;

5.Mereka menghukum manusia dengan undang-undang manusia.

Ahli-ahli Parlimen dan Dun serta Raja-Raja Melayu adalah TUHAN-TUHAN yang kafir. Orang-orang yang mengamalkan sistem politik demokrasi adalah orang-orang yang kafir kerana mereka melantik manusia sebagai Tuhan-tuhan yang berkuasa dan berdaulat ke atas manusia serta mereka menyerahkan kuasa kepada Tuhan-tuhan Manusia ini untuk membuat undang-undang dan untuk menguat kuasakannya ke atas manusia. Sistem politik demokrasi adalah syirik dan kafir kerana ia mewujudkan sistem manusia menjadi Tuhan-tuhan Manusia dan kerana manusia menjadi para hamba kepada Tuhan-tuhan Manusia.


3.   ASMAUL HUSNA MANUSIA :

1.  Ahli-ahli Parlimen dan Dun yang berkuasa dan memerintah ke atas manusia adalah Tuhan-tuhan Manusia yang sempurna;

2.  Kerajaan demokrasi ciptaan manusia adalah kerajaan yang sempurna;

3. Undang-undang yang dibuat oleh Tuhan-tuhan Manusia adalah undang-undang yang sempurna;

4. Sistem pengabdian manusia kepada kekuasaan manusia dalam pemerintahan demokrasi adalah sistem yang sempurna;

5. Sistem manusia menyembah manusia dalam pemerintahan demokrasi adalah sistem yang sempurna;4.   NAFI DAN ISBAT :

Demokrasi menafikan Allah sebagai Tuhan, Raja dan Pemerintah yang berkuasa, berdaulat dan berhak untuk :

1. Memiliki kedaulatan dan kekuasaan untuk memerintah manusia, sebalikya mengiktiraf ahli-ahli Parliman dan Dun serta Raja-Raja Melayu sebagai Tuhan-tuhan Manusia yang berkuasa dan berdaulat untuk memerintah ke atas manusia;

2. Membuat undang-undang, sebaliknya mengiktiraf bahawa ahli-ahli Parliman dan Dun serta Raja-Raja Melayu adalah Tuhan-tuhan Manusia yang berkuasa, berdaulat dan berhak untuk membuat undang-undang untuk seluruh umat manusia;

3. Menguat kuasakan undang-undang Allah ke atas umat manusia, sebaliknya mengiktiraf bahawa ahli-ahli Parliman dan Dun serta Raja-Raja Melayu adalah Tuhan-tuhan Manusia yang berkuasa dan berdaulat untuk menguat kuasakan undang-undang manusia ke atas manusia;

4.  Menghukum manusia dengan undang-undang Allah, sebaliknya mengiktiraf bahawa ahli-ahli Parliman dan Dun serta Raja-Raja Melayu adalah Tuhan-tuhan Manusia yang berkuasa dan berdaulat untuk menghukum manusia dengan undang-undang manusia;

5. Menghamba abdikan manusia kepada kekuasaan Allah, sebaliknya mengiktiraf bahawa ahli-ahli Parliman dan Dun serta Raja-Raja Melayu adalah Tuhan-tuhan Manusia yang berkuasa dan berdaulat untuk menghamba abdikan manusia kepada kekuasaan mereka;

6.  Disembah oleh manusia, sebaliknya mengiktiraf bahawa ahli-ahli Parliman dan Dun serta Raja-Raja Melayu adalah Tuhan-tuhan Manusia yang berkuasa dan berdaulat untuk disembah oleh manusia.;

AQIDAH DEMOKRASI ADALAH KAFIR KERANA IA BERBEZA DAN
BERKONTRADIKSI SECARA TOTAL DENGAN AQIDAH ISLAM


AQIDAH ISLAM


AQIDAH DEMOKRASI

1.     RUBUBIYAH HAK ALLAH :

Allah itu adalah Tuhan kerana :

· Kedaulatan adalah hak Allah

· Otoriti adalah hak Allah

· Perundangan adalah hak Allah 

·  Pengabdian manusia kepada Allah


1.     RUBUBIYAH HAK RAKYAT :

Manusia itu adalah Tuhan kerana :

· Kedaulatan adalah hak rakyat

· Otoriti adalah hak rakyat

· Perundangan adalah hak rakyat

·  Pengabdian manusia kepada manusia

2.     ULUHIYAH HAK ALLAH :

Allah itu adalah Tuhan kerana:

·Ketaatan dan kepatuhan manusia kepada kedaulatan Allah, otoriti Allah dan undang-undang Allah.

2.     ULUHIYAH HAK RAKYAT :

Manusia itu adalah Tuhan kerana ;

· Ketaatan dan kepatuhan manusia kepada kedaulatan rakyat, otoriti rakyat dan undang-undang rakyat

3.     NAFI DAN ISBAT :

· Penafian dan penentangan terhadap kedaulatan rakyat, otoriti rakyat dan perundangan rakyat.

· Mengisbatkan kedaulatan Allah, otoriti Allah dan undang-undang Allah.


3.   NAFI DAN ISBAT :

·  Penafian dan penentangan terhadap kedaulatan Allah, otoriti Allah dan perundangan Allah.

· Mengisbatkan kedaulatan rakyat, otoriti rakyat dan undang-undang rakyat.
AGAMA DEMOKRASI ADALAH KAFIR KERANA IA BERBEZA DAN BERKONTRADIKSI SECARA TOTAL DENGAN AGAMA ISLAM


 

AGAMA ISLAM


 

AGAMA DEMOKRASI


1.     AQIDAH ISLAM  :

·Rububiyah Allah - Kedaulatan, otoriti,undang-undang adalah hak Allah.

·Uluhiyah Allah - Ketaatan kepada kedaulatan, otoriti dan undang-undang Allah.

·Rububiyah Allah – Pengabdian manusia kepada Allah swt sahaja.

·Menafikan Rububiyah Manusia - Penafian terhadap kedaulatan, otoriti dan undang-undang manusia.
·            

1.      AQIDAH DEMOKRASI :


·Rububiyah Manusia - Kedaulatan, otoriti, undang-undang adalah hak manusia.

·Uluhiyah Manusia - Ketaatan kepada kedaulatan, otoriti dan undang-undang manusia.

·Rububiyah Manusia – Pengabdian manusia kepada manusia.

·Menafikan Rububiyah Allah - Penafian terhadap kedaulatan, otoriti dan undang-undang Allah.


2.  SYARIAT ISLAM :

·   Undang-undang daripada Allah.

· Penafian terhadap undang-undang manusia.


2.     SYARIAT DEMOKRASI :

· Undang-undang yang dibuat dan diluluskan oleh parlimen dan dewan perundangan negeri.

·   Penafian terhadap undang-undang Allah


3.  AKHLAK ISLAM :

·   Akhlak daripada Allah.

·Penafian terhadap akhlak ciptaan manusia.


3.  AKHLAK DEMOKRASI :

·   Akhlak daripada manusia.

·   Penafian terhadap akhlak daripada Allah.

AGAMA DEMOKRASI ADALAH KAFIR KERANA IA BERBEZA DAN
BERKONTRADIKSI SECARA TOTAL DENGAN AGAMA ALLAH
AGAMA ALLAH

AGAMA DEMOKRASI
1.   Agama Allah adalah kebenaran   yang didasarkan kepada  Rububiyah dan Uluhiyah Allah dan  ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ.
     1.   Agama Jahiliyah demokrasi adalah kesesatan dan penyimpangan yang total daripada Rububiyah dan Uluhiyah Allah dan  ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ.

2.   Agama Allah adalah diasaskan kepada Rububiyah dan Uluhiyah Allah dan  ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ .


2.   Agama Jahiliyah demokrasi adalah diasaskan kepada Rububiyah dan Uluhiyah Manusia.

3.   Agama Allah adalah pemikiran, peraturan dan undang-undang ciptaan Allah.

3.   Agama Jahiliyah demokrasi adalah pemikiran, peraturan dan undang-undang ciptaan manusia yang selain daripada Allah.

4.   Agama Allah adalah sistem kehidupan Allah daripada wahyu.

4.   Agama Jahiliyah demokrasi adalah sistem kehidupan manusia   yang dihasilkan oleh pemikiran manusia dan tidak daripada ilmu wahyu.

5.   Agama Allah adalah pengabdian manusia kepada Allah yang menolak pengabdian manusia kepada manusia.

5.   Agama Jahiliyah demokrasi adalah pengabdian manusia kepada sesama manusia yang menolak pengabdian manusia kepada Allah.

6.   Agama Allah adalah ketaatan dan kepatuhan kepada kekuasaan Allah yang menolak dan mengingari ketaatan dan kepatuhan kepada kekuasaan manusia.

6.   Agama Jahiliyah demokrasi adalah ketaatan dan kepatuhan kepada kekuasaan manusia yang menolak dan mengingkari ketaatan dan kepatuhan kepada kekuasaan Allah.

7.   Agama Allah adalah menyembah Allah dan tidak menyembah Manusia.

7.   Agama Jahiliyah demokrasi menyembah manusia dan tidak menyembah Allah.

8.   Agama Allah adalah keadilan, keamanan dan keselamatan kerana ianya adalah berasal daripada kalimah  ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ.

8.   Agama Jahiliyah demokrasi adalah penindasan, kezaliman, ancaman, pencerobohan, kejahatan dan kerosakan kerana ianya adalah berasal daripada kesyirikan dan kekufuran.

9.   Agama Allah adalah Jihad, Perang dan Revolusi terhadap agama Jahiliyah demokrasi .


9.   Agama Jahiliyah demokrasi adalah penentangan, perang dan revolusi terhadap agama Allah.KERAJAAN DEMOKRASI ADALAH KAFIR KERANA IA BERBEZA DAN BERKONTRADIKSI SECARA TOTAL DENGAN KERAJAAN ISLAMKERAJAAN ISLAM


KERAJAAN DEMOKRASI


1.   AQIDAH ISLAM


1.   AQIDAH DEMOKRASI (KAFIR)

1. Rububiyah Allah - Kedaulatan ,   otoriti dan undang-undang hak Allah s.w.t.

2. Rububiyah Allah – Pengabdian manusia kepada Allah s.w.t.

3. Uluhiyah Allah - Ketaatan kepada kedaulatan dan undang-undang Allah s.w.t.

4. Menafikan Uluhiyah dan Rububiyah Manusia.


1.Rububiyah Manusia - Kedaulatan , otoriti dan undang-undang hak rakyat.

2. Rububiyah Manusia – Pengabdian manusia kepada manusia.

3. Uluhiyah Manusia - Ketaatan kepada kedaulatan dan undang-undang rakyat.

4.Menafikan Uluhiyah dan Rububiyah Allah.

2.     STRUKTUR,  SISTEM dan INSTITUSI POLITIK ISLAM.


2.     STRUKTUR,  SISTEM dan INSTITUSI POLITIK DEMOKRASI

1. Dewan Ulama’ dan Fuqaha (Allah membuat undang-undang).

2. Dewan Perwakilan Rakyat (Allah  membuat undang-undang).

3.  Kehakiman (Keadilan Allah).

4. Eksekutif (Menjalankan Dasar dan Hukum Allah).

5.  Separation of Powers.

6.  Pilihanraya.

7. Perlantikan dan Pemecatan Pemimpin Melalui Suara Majoriti.

8. Syura (Perundingan dan Permesyuaratan ).

9.    Ijma (Consensus) .

10. Collective Responsibility.

11.Hak Bersuara (Consent and Dissent) .

12.Partisipasi Massa Rakyat Dalam Politik dan Proses   Membuat Keputusan.

13.Saluran Komunikasi Yang Terbuka di antara Pemimpin dengan Massa Rakyat.

14.Konsep Accountability (Kepada Allah).

15.Keputusan majorit terhad dan   tertakluk kepada dasar-dasar Islam.

16.Tidak Ada Diktatur dan Kekerasan Dalam Pemerintahan.

1. Dewan Senate/Upper House (dewan perundangan).

2. Dewan Perwakilan Rakyat (manusia membuat undang-undang ).

3. Kehakiman (Keadilan Manusia).

4.  Eksekutif (Menjalankan Dasar dan Hukum Manusia).

5.   Separation of Powers.

6.  Pilihanraya.

7. Perlantikan dan Pemecatan Pemimpin Melalui Suara Majoriti.

8. Syura (Perundingan dan Permesyuaratan ).

9.     Ijma (Consensus) .

10.   Collective Responsibility.

11.Hak Bersuara (Consent and Dissent) .

12. Partisipasi Massa Rakyat Dalam Politik dan Proses Membuat Keputusan.

13.Saluran Komunikasi Yang Terbuka di antara Pemimpin dengan Massa Rakyat.

14.Konsep Accountability (Kepada   Rakyat).

15.Keputusan majoriti dalam segala urusan dan bebas daripada dasar-dasar Islam.

16.Tidak Ada Diktatur dan Kekerasan Dalam Pemerintahan.

KEKUFURAN AGAMA DEMOKRASI ADALAH SAMA DENGAN KEKUFURAN AGAMA-AGAMA
KUFUR YANG LAIN TERMASUKLAH AGAMA KRISTIAN :

 

AGAMA KRISTIAN

 

AGAMA DEMOKRASI


1.     AQIDAH KRISTIAN  :

Manusia adalah Tuhan :

·Rububiyah Manusia - Kedaulatan, otoriti  Dan undang-undang hak Manusia ;

·Uluhiyah Manusia - Ketaatan kepada kedaulatan, otoriti dan undang-undang Manusia ;

· Penafian terhadap Uluhiyah dan Rububiyah Allah.

1.     AQIDAH DEMOKRASI :

Manusia adalah Tuhan  :

·Rububiyah Manusia - Kedaulatan, otoriti, undang-undang hak manusia ;

·Uluhiyah Manusia - Ketaatan kepada kedaulatan, otoriti dan undang-undang manusia;

·Penafian terhadap Uluhiyah dan Rububiyah Allah.

2.  SYARIAT KRISTIAN :
1. Undang-undang daripada Manusia ;

2. Penafian terhadap undang-undang Allah.

2.        SYARIAT DEMOKRASI :
·Undang-undang yang dibuat dan diluluskan oleh parlimen   dan dewan perundangan negeri.

·    Penafian terhadap undang-undang Allah.

3.  AKHLAK KRISTIAN :
·    Akhlak daripada Manusia; 
·    Penafian terhadap akhlak ciptaan Allah

3.  AKHLAK DEMOKRASI :
·    Akhlak daripada manusia.

·    Penafian terhadap akhlak daripada Allah.

Kekufuran agama demokrasi adalah sama dengan kekufuran agama Kristian. Apabila kita memasuki ke dalam agama demokrasi serta kita mengamalkannya, kita menjadi kafir, iaitu kekufuran kita ini adalah sama dengan kekufuran kita yang memasuki ke dalam agama Kristian serta sama dengan kekufuran kita yang  memasuki dan mengamalkan agama-agama Yahudi, Hindu, Buddha dan agama-agama kufur yang lain.

10. RUKUN NEGARA ADALAH KAFIR

RUKUN NEGARA
RUKUN IMAN
1.  Kepercayaan kepada Tuhan
(Tidak terkhusus kepada Allah dan   tidak ada penafian terhadap Tuhan-tuhan yang lain)
1. Kepercayaan kepada Allah
(Terkhusus kepada Allah sahaja dengan menafi dan menolak Tuhan-tuhan yang lain )
2. Kesetiaan kepada Raja dan Negara
(Uluhiyah Manusia )
2.Kesetiaan dan ketaatan kepada Allah
(Uluhiyah Allah)
3.  Keluhuran Perlembagaan
(Kepercayaan kepada Kitab Manusia )
3.Keluhuran al-Quran
(Kepercayaan kepada kitab Allah )
4. Kedaulatan Undang-undang
(Undang-undang parlimen – Rububiyah Manusia )
4.Kedaulatan Undang-undang Allah
(Rububiyah Allah )
5.  Kesopanan dan Kesusilaan 
(Ciptaan Manusia - Rububiyah Manusia )
5.Kesopanan dan Kesusilaan daripada Allah
(Rububiyah Allah )

RUKUN NEGARA ADALAH KAFIR


Rukun Negara mengiktiraf kesemua Tuhan :


Kepercayaan kepada Tuhan:

1. 
Allah s.w.t

2. Jesus Kristus

3. Tuhan Yahudi

4. Tuhan Buddha

5.  Tuhan Hindu


6.  Tuhan Zoroaster

7.  Tuhan ApolloKepercayaan kepada Tuhan dalam Rukun Negara dapat dianalisiskan sebagai mempunyai dua permasalahan yang besar:

1. Tuhan tidak terkhusus kepada Allah sahaja dan dimaksudkan kepada semua Tuhan;

2. Tidak ada penafian dan pengingkaran terhadap Tuhan-Tuhan yang lain, malah Rukun Negara mengiktiraf dan membenarkan kesemua Tuhan selain daripada Allah s.w.t.

Bagi maksud Rukun Negara, Buddha juga Tuhan, Vishnu juga Tuhan, segala patung di kuil-kuil Hindu dan Cina itu juga Tuhan-Tuhan yang layak disembah, kesemua Tuhan itu diiktiraf dan diletakkan sama taraf dengan Allah s.w.t. Rukun Negara yang mengiktiraf dan yang menyama tarafkan kesemua Tuhan adalah kafir. Seseorang yang menyetujuinya serta ia tidak menolak dan mengingkarinya, ia mengalami kerosakan dalam pegangan dan amalannya akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan dirinya daripada agama Allah.
  

11. PERLEMBAGAAN MALAYSIA ADALAH KAFIR KERANA IA BERKONTRADIKSI
DENGAN KALIMAH ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ
PERLEMBAGAAN MALAYSIA KAFIR


KALIMAH ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ BERERTI BAHAWA :1.  Artikel 4 Perlembagaan Malaysia meletakkan status Perlembagaan Malaysia sebagai undang-undang yang tertinggi yang mengatasi al-Quran dan Hadis;

1.  Kerajaan Allah sahaja yang tertinggi dan paling berkuasa yang mengatasi dan menundukkan seluruh kerajaan manusia dan undang-undang manusia yang selain daripada Allah (9:33);


2. Artikel 43 Perlembagaan Malaysia memberi kuasa kepada para pemerintah untuk menguat kuasakan undang-undang manusia ke atas umat manusia;

 


2. Allah adalah Tuhan yang berkuasa, berdaulat dan berhak untuk menguat kuasakan undang-undang Allah ke atas manusia (42:21);


3. Artikel 44 Perlembagaan Malaysia memberi kuasa kepada para pemerintah untuk membuat undang-undang manusia;


3. Allah adalah Tuhan yang berkuasa, berdaulat dan berhak untuk membuat undang-undang untuk seluruh umat manusia (12:40);


4. Artikel 161 Perlembagaan Malaysia memberi kuasa kepada mahkamah untuk menghukum manusia dengan undang-undang manusia;


4.   Allah adalah Tuhan yang berkuasa, berdaulat dan berhak untuk menghukum manusia dengan undang-undang Allah (5:44, 48,49);
12. KERAJAAN MALAYSIA ADALAH KAFIR KERANA :

1. Artikel 4 Perlembagaan Malaysia meletakkan status Perlembagaan Malaysia sebagai undang-undang yang tertinggi yang mengatasi al-Quran dan Hadis;

2.  Artikel 43 Perlembagaan Malaysia memberi kuasa kepada para pemerintah untuk menguat kuasakan undang-undang manusia ke atas umat manusia;

3. Artikel 44 Perlembagaan Malaysia memberi kuasa kepada para pemerintah untuk membuat undang-undang manusia;

4. Artikel 161 Perlembagaan Malaysia memberi kuasa kepada mahkamah untuk menghukum manusia dengan undang-undang manusia;

5. Perlembagaan Malaysia menyerahkan kuasa dan hak kepada manusia untuk memerintah ke atas seluruh umat manusia (artikel 43, 44, 161);

6. Perlembagaan Malaysia mewujudkan sistem manusia menjadi para hamba kepada manusia kerana manusia berada di bawah kuat kuasaan undang-undang demokrasi ciptaan manusia (artikel 43);

7. Perlembagaan Malaysia mewujudkan sistem manusia menyembah manusia (artikel 43, 161);

8. Perlembagaan Malaysia mewujudkan Tuhan-tuhan Manusia yang membuat undang-undang, yang memerintah ke atas manusia dan yang disembah oleh manusia (artikel 43, 44, 161);

9. Kepercayaan Kepada Tuhan dalam Rukun Negara mempunyai pengertian mengiktiraf kesemua Tuhan sebagai Tuhan-tuhan yang sah;

10.Kerajaan Malaysia mengimani, menganuti dan mengamalkan agama demokrasi yang kafir dengan sekali gus ia manolak dan mengingkari kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ.


13. KALIMAH ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ BERERTI BAHAWA :

1.  Kerajaan Allah sahaja yang tertinggi dan paling berkuasa yang mengatasi dan menundukkan seluruh kerajaan manusia dan undang-undang manusia yang selain daripada Allah (9:33);

2.     Allah adalah Tuhan yang berkuasa, berdaulat dan berhak untuk menguat kuasakan undang-undang Allah ke atas manusia (42:21);

3.Allah adalah Tuhan yang berkuasa, berdaulat dan berhak untuk membuat undang-undang untuk seluruh umat manusia (12:40);

4. Allah adalah Tuhan yang berkuasa, berdaulat dan berhak untuk menghukum manusia dengan undang-undang Allah (5:44, 48,49);

5. Allah adalah Tuhan yang berkuasa, berdaulat untuk memerintah bumi (3:26; 7:54; 6:114);

6. Allah adalah Tuhan yang berkuasa, berdaulat dan berhak untuk menghamba abdikan manusia kepada kuasa Allah, iaitu manusia menjadi para hamba kepada Allah (1:1; 6:102);

7.  Allah adalah Tuhan yang berkuasa, berdaulat dan berhak untuk disembah oleh manusia (4:36;);

8.  Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bererti penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan yang aktif dan total terhadap kerajaan dan undang-undang manusia seperti kerajaan dan undang-undang demokrasi Malaysia kita ini (4:60; 60:4; 6:14, 19);

9.  Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bererti tidak wujud sikap dan dasar berkecuali, berdiam diri dan tanpa tindakan terhadap sesebuah kerajaan manusia dan undang-undang manusia yang kafir (4:97);

10.Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bererti memerangi kerajaan yang kafir dalam bentuk peperangan yang ofensif untuk kemudiannya digantikan dengan sebuah kerajaan Allah (2:251, 193; 22:40).


14. KALIMAH ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ (AQIDAH ISLAM) MEMERINTAHKAN KITA SUPAYA  :

1.  Mengisytiharkan kekufuran kerajaan demokrasi;

2.  Tidak mengamalkan sistem politik demokrasi;

3.  Memisah dan mengasingkan diri daripada sistem politik demokrasi;

4.  Menolak dan mengkufur ingkarkannya dengan aktif dan total;

5.  Tidak akan berkompromi terhadap kerajaan demokrasi yang kafir;

6.  Berkonfrantasi dengan kerajaan demokrasi serta memusuhi dan membencinya;

7.  Menderhakai, mengancam dan memberontak terhadap kerajaan demokrasi;

8. Melancarkan Jihad, Perang dan Revolusi untuk menghapuskan kerajaan demokrasi untuk kemudiannya digantikan dengan kerajaan Allah.


15. BOLEHKAH KITA MEMPRAKTIK DAN MENGAMALKAN AGAMA DEMOKRASI?

Tidak boleh. Ini adalah kerana sistem politik demokrasi kita ini adalah agama ciptaan manusia yang kafir. Kerajaan demokrasi Malaysia adalah kafir kerana AQIDAHNYA adalah kafir. Mereka yang mengamalkan agama demokrasi yang kafir serta mereka menyetujui dan meredhainya adalah orang-orang yang kafir, zalim dan fasik di sisi Allah swt! Kita tidak boleh melakukan IJTIHAD, MASLAHAH dan DHORURAH bagi membolehkan kita untuk mengamalkan sistem politik demokrasi bagi tujuan untuk memperjuangkan Islam kerana :

1.   Ianya adalah tergolong ke dalam bahagian AQIDAH yang tidak memberi sebarang ruang kepada kita untuk melakukan IJTIHAD, MASLAHAH dan DHORURAH;

2. Sudah wujud keputusan yang muktamad serta yang jelas dan terang daripada Allah yang khusus melarang kita daripada mengamalkan sistem politik demokrasi kita ini walaupun dikatakan bagi tujuan untuk memperjuangkan Islam (35:10, 60:4, 4:60).

Allah melarang kita daripada mengamalkan sistem politik demokrasi :

Firman Allah : Fatir 10 
Sesiapa yang mahukan kemuliaan (maka hendaklah ia berusaha mencarinya dengan jalan mematuhi perintah Allah), kerana bagi Allah jualah segala kemuliaan. Kepada Allahlah naiknya segala madah yang baik (yang menegaskan iman dan tauhid untuk dimasukkan ke dalam kira-kira balasan), dan amal yang soleh pula diangkat-Nya naik ( sebagai amal yang makbul – yang memberi kemuliaan kepada yang melakukannya). dan sebaliknya; orang-orang yang merancangkan kejahatan (untuk mendapat kemuliaan), adalah bagi mereka azab seksa yang berat; dan rancangan jahat mereka (kalau berkesanpun) akan rosak binasa.

Orang-orang yang mengamalkan sistem politik demokrasi disifatkan Allah sebagai orang-orang yang merancang untuk melakukan kejahatan yang akan diseksa di akhirat nanti! Ini adalah keputusan yang muktamad, serta yang jelas dan terang daripada Allah yang melarang kita daripada mengamalkan sistem politik demokrasi walaupun dengan tujuan untuk mendapat kuasa politik bagi membolehkan kita untuk menegakkan sesebuah kerajaan Islam. Amalan agama demokrasi adalah persoalan AQIDAH – mengikut usul Fiqh dalam Islam, tiada DHARURAH, MASLAHAH dan IJTIHAD dalam persoalan Aqidah. Ayat ini (Fatir 10) dan ayat-ayat yang lain (4:60; 60:4) menolak Ijtihad at-Tanzil yang dibuat dan didakwa oleh PAS yang kononnya ianya adalah sesuatu yang membolehkan amalan politik demokrasi.

Firman Allah : al-Mumtahanah 4 
“Kami berlepas diri daripada kamu dan daripada apa-apa yang kamu sembah yang lain daripada Allah. Kami mengingkari (agama) kamu, dan telah terang permusuhan dan kebencian di antara kami dan kamu selama-lamanya sehinggalah kamu menyembah Allah semata-mata.”

Sikap kita terhadap demokrasi dan kerajaan demokrasi Malaysia kita yang kafir ini hanyalah dalam bentuk penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan yang aktif dan total terhadapnya, serta ianya diikuti dengan sikap kebencian dan permusuhan kita terhadapnya yang berkekalan dan berpanjangan sehingga agama demokrasi yang syirik dan kufur dan segala bentuk dan jenis kesyirikan dan kekufurannya itu mengalami keruntuhan dan kehancuran yang total.

Menolak dan mengingkari, serta membenci dan memusuhi kerajaan demokrasi kita ini adalah Aqidah Islam yang ditetapkan oleh Allah swt. Orang-orang yang melakukannya adalah orang-orang yang beriman dan berpegang teguh kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, manakala orang-orang yang tidak melakukannya, mereka itu adalah orang-orang yang tidak beriman dan berpegang teguh kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Umat Islam kita yang meredhai dan menyetujui akan kerajaan demokrasi Malaysia kita ini serta mereka mendukong dan mempertahankannya, mereka ini adalah orang-orang kafir kerana mereka beriman dengan kerajaan dan agama manusia yang kafir!  

Firman Allah: an-Nisa 60 
Tidakkah engkau perhatikan bahawa orang-orang yang mendakwakan bahawa mereka beriman kepada yang diturunkan kepada engkau dan yang diturunkan sebelum daripada engkau, mereka hendak meminta hukum kepada taghut, sedangkan mereka disuruh supaya kufurkan terhadap Taghut. Syaitan menghendaki supaya ia menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh.

Takfir bererti mengisytiharkan kesyirikan dan kekufuran agama demokrasi dan sistem politik demokrasi kita ini, takfir bererti tidak mengamalkan agama demokrasi dan sistem politik demokrasi kita yang syirik dan kufur ini, takfir bererti mengasing dan memisahkan diri kita daripadanya, takfir bererti menafi, menolak, mengingkari dan menentangnya, takfir bererti tidak berkompromi dengannya dan sentiasa berkonfrantasi, bermusuhan dan membencinya. Takfir adalah syarat keimanan kita kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, tanpa mempraktik dan mengamalkan konsep takfir ianya bererti kita tidak beriman dengan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan kita daripada agama Allah.


16. ALLAH MELARANG KITA DARIPADA MENGAMALKAN AGAMA DEMOKRASI:

1.  Allah memerintahkan supaya kita kufur ingkarkan agama demokrasi (an-Nisa 60);

2. Allah memerintahkan supaya kita memisah dan mengasingkan diri kita daripadanya,  kita kufur ingkarkannya, kita memusuhi dan membencinya ( 60:4);

3. Allah tidak membenarkan kuasa politik diperolehi melalui proses demokrasi (Faatir 10);

4. Rasulullah menolak tawaran menjadi Raja (kafirun1-6);

5. Hukum Fiqh – DHORURAH, IJTIHAD dan MASLAHAH tidak membolehkan amalan sesuatu agama yang KAFIR seperti agama demokrasi;


17. TIDAK ADA IJTIHAD UNTUK MEMBOLEHKAN AMALAN AGAMA YANG KAFIR :

1. Mengikut kaidah Usul Fiqh, tidak wujud IJTIHAD, MASLAHAH dan DHORURAH untuk membolehkan amalan agama yang kafir seperti demokrasi;

2. Sudah wujud ayat-ayat- al-Quran yang jelas dan terang yang melarang kita dpd mengamalkan agama yang kafir – 60:4; 4:60; 35:10;

3. Bolehkah kita menggunakan konsep-konsep Ijtihad, Maslahah dan Dhorurah bagi membolehkan kita untuk mengamalkan agama-agama Komunis, Nasionalis, Kristian, Yahudi, Hindu dan Buddha serta seluruh agama yang lain?

4. Mengikut Imam Ahmad, dhorurah untuk mengaku sebagai kafir hanya dibenarkan setelah kita dipaksa dan dizalimi dengan cara ditawan, atau dikurung, atau diikat atau dipukul. 18. ALLAH ADALAH TUHAN, RAJA DAN PEMERINTAH UNTUK :

1.     Berkuasa, berdaulat dan memerintah ke atas seluruh umat manusia;

2.     Membuat undang-undang untuk manusia;

3.     Menguat kuasakan undang-undang ke atas manusia;

4.     Menghukum manusia dengan undang-undang Allah;

5.     Menghamba abdikan manusia kepada kuasa Allah;

6.     Disembah oleh manusia dengan mentaati dan mematuhi undang-undang Allah.19. MANUSIA ADALAH TUHAN, RAJA DAN PEMERINTAH APABILA MEREKA :

1.     Berkuasa, berdaulat dan memerintah ke atas manusia;

2.     Membuat undang-undang untuk manusia;

3.     Menguat kuasakan undang-undang ke atas manusia;

4.     Menghukum manusia dengan undang-undang manusia;

5.     Menghamba abdikan manusia kepada kuasa manusia;

6.    Disembah oleh manusia dengan mentaati dan mematuhi undang-undang manusia. 


Firman Allah : asy-Syura 21 
Patutkah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang menentukan – mana-mana bahagian daripada agama mereka – sebarang undang-undang yang tidak diizinkan Allah?

Dalam kerajaan Malaysia kita ini, ahli-ahli Parlimen dan Dun dan Raja-Raja Melayu kita adalah orang-orang yang dinaikkan pangkat mereka sebagai Tuhan-tuhan Manusia yang kafir, zalim dan fasik kerana mereka membuat undang-undang, mereka menjalan dan menguat kuasakan undang-undang mereka dan undang-undang mereka ini ditaati dan dipatuhi oleh manusia. Mereka adalah Tuhan-tuhan Manusia yang berkuasa, berdaulat dan memerintah ke atas manusia, mereka menghamba abdikan manusia kepada kuasa politik mereka dan mereka disembah oleh manusia – ahli-ahli Parlimen dan Dun serta Raja-Raja Melayu kita adalah Tuhan-tuhan Manusia yang kafir.


20. SISTEM PENGABDIAN MANUSIA KEPADA MANUSIA

Firman Allah : al-Fatihah 1 
Segala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam.

Firman Allah : al-Anaam 102 
Itulah sifat-sifat Allah Tuhan kamu. Tiada Tuhan yang lain melainkan hanya Dia, Dialah Pencipta segala sesuatu. Oleh sebab itu hendaklah kamu mengabdikan diri kepada-Nya dan Dialah Tuhan yang memelihara segala sesuatu. 

Manusia adalah para HAMBA kepada Allah yang tunduk, taat, patuh, akur dan merendah diri kepada Allah, manakala Allah adalah Tuhan yang MENGHAMBA ABDIKAN manusia kepada kekuasaan-Nya.21. SISTEM POLITIK DEMOKRASI ADALAH KAFIR KERANA IANYA ADALAH SISTEM PENGABDIAN MANUSIA KEPADA MANUSIA :

1. Umat Islam di Malaysia yang berada di bawah kuat kuasaan undang-undang demokrasi serta mereka setuju dan redha kepadanya, adalah para hamba kepada manusia, iaitu kepada Ahli-ahli Parlimen dan Dun;

2. Ahli-ahli Parlimen dan Dun di Malaysia yang menjalan dan menguat kuasakan undang-undang demokrasi ke atas manusia adalah Tuhan-tuhan Manusia yang memperhambakan manusia kepada kuasa politik mereka;

3.  Demokrasi adalah sistem politik yang kafir kerana ianya adalah sistem manusia menjadi para hamba kepada manusia, iaitu sistem pengabdian manusia kepada kuasa manusia;

4. Umat Islam di Malaysia adalah orang-orang kafir kerana mereka adalah para hamba kepada manusia dan mereka tidak menjadi para hamba kepada Allah;

5.  Ahli-ahli Parlimen dan Dun adalah orang-orang kafir kerana mereka adalah Tuhan-tuhan Manusia yang memperhambakan manusia kepada kuasa politik mereka.


Para pemimpin UMNO dan PAS yang berperanan sebagai Tuhan-tuhan Manusia adalah orang-orang kafir, begitu juga seluruh umat Islam (para penyokong UMNO dan PAS) sebagai para hamba kepada manusia adalah orang-orang kafir – kedua-dua golongan PEMERINTAH dan YANG DIPERINTAH di Malaysia kita ini kesemuanya adalah orang-orang kafir kerana mereka mewujudkan sistem pengabdian manusia kepada kekuasaan manusia yang kafir.22. SISTEM POLITIK DEMOKRASI ADALAH KAFIR KERANA IANYA ADALAH SISTEM MANUSIA MENYEMBAH MANUSIA :


1.  Umat Islam menyembah para pemimpin mereka sebagai Tuhan-tuhan yang layak disembah;

2. Para pemimpin adalah disembah sebagai Tuhan-tuhan yang layak disembah oleh manusia.

Firman Allah: at-Taubah 31
Mereka (Yahudi dan Nasrani) menjadikan pendita-pendita dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain daripada Allah dan (juga mereka memperTuhankan) al-Masih anak Maryam, padahal mereka tidak diperintah melainkan untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa; tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya) melainkan Ia. Maha Suci Allah dari apa yang mereka sekutukan.

Ayat ini dijelaskan di dalam Hadith (Tarmidzi dari ‘Adi bin Hatim):

Pada suatu ketika apabila Rasulullah s.a.w sedang membaca ayat di atas ini, ‘Adi bin Hatim berkata: “Ya Rasulullah, mereka (Yahudi dan Nasrani) tidak menyembah mereka (pendita-pendita dan rahib-rahib).” Rasullullah s.a.w menjawab, “Memang benar mereka berbuat demikian. Mereka (pendita-pendita dan rahib-rahib) membenarkan perkara-perkara yang tidak benar, dan mereka (Yahudi dan Nasrani) mematuhi mereka; dan dengan berbuat demikian mereka sebenarnya telah menyembah mereka (pendita-pendita dan rahib-rahib).”

Ujar al-Alusi di dalam tafsirnya:

“Kebanyakan mufassirin berpendapat : yang dimaksudkan dengan Tuhan-Tuhan yang layak disembah di dalam ayat ini bukannya mereka mempercayai ulama-ulama dan rahib-rahib mereka itu sebagai Tuhan-Tuhan alam ini, malahan maksudnya mereka patuh menjunjung suruhan-suruhan dan larangan-larangan mereka.”


Politik demokrasi adalah kafir kerana ianya adalah sistem manusia menyembah manusia :

1. Ahli-ahli Parlimen dan Dun serta Raja-Raja Melayu di Malaysia yang membuat undang-undang adalah orang-orang yang disembah oleh manusia sebagai Tuhan-tuhan Manusia yang layak disembah kerana undang-undang yang dibuat oleh mereka itu adalah ditaati dan dipatuhi oleh manusia;

2. Rakyat biasa adalah para penyembah yang menyembah Tuhan-tuhan Manusia kerana mereka mentaati dan mematuhi undang-undang yang dibuat oleh ahli-ahli Parlimen dan Dun serta Raja-Raja Melayu kita;

3. Politik demokrasi adalah kufur kerana ia mewujudkan sistem manusia menyembah manusia;

4.  Umat Islam di Malaysia yang menjadi para pengamal sistem politik demokrasi adalah orang-orang kafir kerana mereka menyembah manusia dan mereka tidak menyembah Allah;

5.  Ahli-ahli Parlimen dan Dun serta Raja-Raja Melayu kita di Malaysia adalah orang-orang kafir kerana mereka adalah Tuhan-tuhan Manusia yang disembah oleh manusia.23. PARA PEMIMPIN DAN RAJA-RAJA MELAYU KITA ADALAH ORANG-ORANG KAFIR

Para pemimpin kita yang terdiri daripada para Menteri, ahli-ahli Parlimen dan Dun serta Raja-Raja Melayu kita ini adalah Tuhan-tuhan Manusia yang kafir kerana mereka itu telah mengambil alih berbagai-bagai peranan Uluhiyah dan Rububiyah Allah ke atas manusia :

1.  Mereka itu adalah TUHAN-TUHAN MANUSIA kerana mereka berkuasa, berdaulat dan memerintah ke atas manusia;

2.  Mereka itu adalah TUHAN-TUHAN MANUSIA kerana mereka mempunyai KUASA dan HAK untuk membuat peraturan dan undang-undang untuk manusia;

3.  Mereka itu adalah TUHAN-TUHAN MANUSIA kerana mereka mempunyai KUASA dan HAK untuk menguat kuasakan segala peraturan dan undang-undang mereka ke atas manusia dan justeru mereka itu telah mengabdikan manusia kepada kekuasaan manusia;

4.  Mereka itu adalah TUHAN-TUHAN MANUSIA kerana mereka mempunyai KUASA dan HAK untuk menghukum manusia dengan undang-undang manusia;

5.  Mereka itu adalah TUHAN-TUHAN MANUSIA kerana mereka mempunyai KUASA dan HAK untuk menghamba abdikan manusia kepada kuasa manusia;

6. Mereka itu adalah TUHAN-TUHAN MANUSIA kerana mereka itu adalah disembah oleh manusia apabila segala peraturan dan undang-undang mereka itu ditaati dan dipatuhi manusia.24. UMAT ISLAM YANG MENGAMALKAN AGAMA DEMOKRASI MEMBATALKAN SYAHADAH MEREKA KERANA MEREKA MELAKUKAN PERKARA-PERKARA BERIKUT :

1. Mempercayai kerajaan demokrasi bukanlah kerajaan yang kafir dan boleh diamalkan;

2.  Mengamalkan sistem politik demokrasi yang bererti mengamalkan agama yang kafir;

3.  Melantik ahli-ahli Parlimen dan Dun sebagai Tuhan-tuhan Manusia;

4.  Menyerahkan kuasa untuk membuat undang-undang kepada ahli-ahli Parlimen dan Dun;

5. Menyerahkan kuasa kepada kerajaan untuk menjalan dan menguat kuasakan undang-undang;

6. Menyerahkan kuasa kepada kerajaan untuk menghukum dan mengadili manusia dengan undang-undang manusia;

7. Berada di bawah kuat kuasa undang-undang demokrasi yang bererti mereka menjadi para hamba kepada manusia yang mewujudkan sistem pengabdian manausia kepada manusia;

8.Mentaati dan mematuhi undang-undang demokrasi yang bererti mereka menyembah manusia;

9.  Menyetujui dan meredhai sistem politik demokrasi yang bererti beriman kepada agama demokrasi;

10.Tidak mengisytiharkan kekufuran demokrasi, tidak menolak dan mengkufur ingkarkannya serta tidak mengisytiharkan untuk menghapuskannya melalui Jihad, Perang dan Revolusi.25. SETUJU DAN REDHA TERHADAP AGAMA DEMOKRASI ADALAH KAFIR

Umat Islam yang ingin, setuju dan redha kepada sistem politik demokrasi yang kafir adalah orang-orang yang kafir kerana mereka ingin dan beriman dengan agama yang kafir.

Firman Allah: an-Nisa 60 
Tidakkah engkau perhatikan bahawa orang-orang yang mendakwakan bahawa mereka beriman kepada yang diturunkan kepada engkau dan yang diturunkan sebelum daripada engkau, mereka hendak meminta hukum kepada Taghut, sedangkan mereka disuruh supaya kufurkan terhadap taghut. Syaitan menghendaki supaya ia menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh.

Firman Allah : Hud 113 
Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang kafir yang zalim yang boleh menyebabkan kamu disentruh api Neraka, dan (di sana) kamu tidak akan mendapat Pelindung-pelindung yang lain daripada Alla, kemudian kamu tidaka kan diberi pertolongan.

Firman Allah : Maidah 50 
Apakah hukum Jahiliyah yang kamu kehendaki, dan siapakah yang lebih baik hukumnya selain daripada Allah bagi orang-orang yang yakin.


Allah melarang kita daripada setuju dan redha kepada system politik demokrasi yang kafir. Setuju dan redha terhadap sistem politik demokrasi adalah kafir kerana :

1. Kita telah MENGIMANI, MENGANUTI dan MENGAMALKAN agama manusia, iaitu agama demokrasi  yang syirik dan kufur ;

2.Kita mempercayai dan mengimani terhadap peraturan dan undang-undang demokrasi ciptaan manusia yang selain daripada Allah yang syirik dan kufur;

3. Kita mempercayai dan mengimani terhadap Uluhiyah dan Rububiyah Manusia yang bererti kita setuju dan redha kepada agama manusia yang selain daripada agama Allah;

4. Kita mempercayai dan mengimani terhadap Tuhan-tuhan Manusia yang sedang memerintah, berkuasa dan berdaulat ke atas manusia serta yang sedang disembah oleh manusia;

5. Kita mempercayai dan mengimani kepada sistem pengabdian manusia kepada kekuasaan manusia yang syirik dan kufur;

6. Kita mempercayai dan mengimani kepada sistem manusia menyembah manusia dan tidak menyembah Allah yang syirik dan kufur;

7. Kita tidak mengkufur ingkarkan agama demokrasi dan kerajaan demokrasi yang syirik dan kufur;

8. Kita tidak memusuhi dan membenci terhadap agama demokrasi dan kerajaan yang syirik dan kufur.26. UMNO DAN PAS YANG MENGAMALKAN AGAMA DEMOKRASI ADALAH KAFIR KERANA :


1.  Mereka menafikan hak Allah untuk berkuasa, berdaulat dan memerintah ke atas umat manusia kerana mereka melantik ahli-ahli Parlimen dan Dun sebagai Tuhan-tuhan Manusia yang berkuasa dan berdaulat untuk memerintah ke atas umat manusia;

2.  Mereka mempersekutkan Allah kerana mereka melantik ahli-ahli Parlimen dan Dun sebagai Tuhan-tuhan Manusia;

3. Mereka menafikan hak Allah untuk membuat undang-undang kerana mereka menyerahkan hak dan kuasa untuk membuat undang-undang kepada Tuhan-tuhan Manusia;

4.     Mereka menafikan hak dan kuasa Allah untuk menghukum manusia dengan undang-undang Allah kerana mereka menyerahkan hak dan kuasa untuk menghukum manusia dengan  undang-undang manusia kepada Tuhan-tuhan Manusia;

5. Mereka berada di bawah kuat kuasa undang-undang manusia yang menjadikan mereka sebagai para hamba kepada manusia dan mereka tidak menjadi para hamba kepada Allah;

6. Mereka mewujudkan sistem manusia menyembah manusia kerana seluruh umat manusia mentaati dan mematuhi undang-undang demokrasi ciptaan manusia;

7. Mereka mengamalkan agama demokrasi yang kafir, mereka menghalal dan membolehkan amalan mereka yang kafir serta mereka menyetujui dan meredhai amalan mereka yang kafir – kesemuanya ini bererti mereka telah mengimani, menganuti dan mengamalkan agama demokrasi yang kafir;

8. Mereka mengamalkan Perlembagaan Malaysia yang turut bererti mereka mengiktiraf, menyetujui dan meredhai Perlembagaan Negara kita yang kafir bersekali dengan artikel-artikel 4, 43, 44, dan 161 di dalam Perlembagaan Negara kita yang kafir;

9.   Mereka mengakui dan mengiktiraf kesemua Tuhan, iaitu mereka mengiktiraf Allah sebagai Tuhan kita dan mereka juga mengiktiraf para Menteri dan ahli-ahli Parlimen dan Dun sebagai Tuhan-tuhan Manusia yang sah yang bererti mereka melakukan syirik terhadap Allah;

10.  Mereka mempertahan, memperkasa dan menjadi para pendukung kepada agama demokrasi, sebaliknya mereka tidak mengisytiharkan kekufuran kerajaan demokrasi Malaysia dan mereka tidak menafi, menolak, mengingkari dan menentangnya.27. PARA PENGIKUT UMNO DAN PAS YANG MENGAMALKAN AGAMA DEMOKRASI ADALAH ORANG-ORANG KAFIR, ZALIM DAN FASIK KERANA :

1.  Mereka melantik ahli-ahli Parlimen dan Dun sebagai Tuhan-tuhan Manusia yang kafir serta mereka mempersekutukan Allah;

2.  Mereka mengamalkan agama yang kafir, mereka menghalal dan membolehkan amalannya dan mereka menyetujui dan meredhainya bersekali dengan amalannya itu;

3.  Mereka mengiktiraf bahawa Perlembagaan Malaysia adalah undang-undang yang tertinggi yang mengatasi undang-undang al-Quran;

4. Mereka mengakui dan mengiktiraf semua Tuhan, iaitu mereka mengiktiraf Allah sebagai Tuhan kita dan mereka juga mengiktiraf Tuhan-tuhan yang lain sebagai Tuhan-tuhan yang sah yang bererti mereka melakukan syirik terhadap Allah;

5. Mereka mempertahan, memperkasa dan menjadi para pendukung kepada agama demokrasi;

6. Mereka menyerahkan kuasa kepada para pemimpin untuk membuat undang-undang manusia yang kafir;

7. Mereka menyerahkan kuasa kepada para pemimpin mereka untuk menghukum manusia dengan undang-undang manusia;

8.  Mereka menyerahkan kuasa kepada para pemimpin mereka yang berkuasa dan berdaulat untuk memerintah ke atas umat manusia;


9. Mereka menjadikan diri mereka sebagai para hamba kepada manusia kerana mereka berada di bawah kuat kuasa undang-undang manusia;

10.Mereka menyembah manusia kerana mereka mentaati dan mematuhi undang-undang demokrasi;

Undang-undang demokrasi ciptaan manusia adalah AQIDAH demokrasi yang kafir. Demokrasi adalah agama yang kafir. UMNO dan PAS serta sesiapa jua yang mengamalkannya adalah orang-orang yang kafir.


28. UMNO DAN PAS DAPAT MEMELIHARA KESEMPURNAAN AQIDAH ISLAM MEREKA SEKIRANYA MEREKA MELAKUKAN PERKARA-PERKARA SEPERTI BERIKUT :


1.  Mempercayai kekufuran kerajaan demokrasi serta mengisytiharkan kekufurannya;

2.  Tidak mengamalkan sistem politik demokrasi;

3.  Menjauhi dan memisahkan diri mereka daripada kerajaan demokrasi;

4.  Menolak dan mengkufur ingkarkan kerajaan demokrasi;

5.  Tidak berkompromi dengan kerajaan demokrasi;

6.  Memusuhi dan membenci sistem politik demokrasi dan kerajaan demokrasi;

7. Mengancam, mengganggu dan mencabar kerajaan demokrasi, serta hidup di sepanjang masa sebagai penderhaka dan pemberontak yang aktif terhadap Kerajaan demokrasi;

8.     Berkonfrantasi sepanjang masa terhadap kerajaan demokrasi;

9.     Mengisytiharkan Jihad, Perang dan Revolusi untuk menghapuskan demokrasi adalah Fardhu Ain;

10.  Buat persediaan untuk melancarkan Jihad, Perang dan Revolusi ke atas kerajaan demokrasi.


Tanpa mengamal dan melakukan perkara-perkara seperti di atas ini, UMNO dan PAS akan tetap kekal kafir.29.UMAT ISLAM MEMELIHARA KESEMPURNAAN AQIDAH ISLAM MEREKA DENGAN CARA :

1. Mempercayai dan mengisytiharkan kekufuran kerajaan demokrasi;

2. Tidak mengamalkan sistem politik demokrasi;

3. Menjauhi dan memisahkan diri mereka daripada kerajaan demokrasi;

4.  Menolak dan mengkufur ingkarkan kerajaan demokrasi;

5.  Tidak berkompromi dengan kerajaan demokrasi;

6.  Memusuhi dan membenci sistem politik demokrasi dan kerajaan demokrasi;

7. Mengancam, mengganggu dan mencabar kerajaan demokrasi, serta hidup di sepanjang masa sebagai penderhaka dan pemberontak yang aktif terhadap Kerajaan demokrasi;

8.  Berkonfrantasi sepanjang masa terhadap kerajaan demokrasi;

9. Mengisytiharkan Jihad, Perang dan Revolusi untuk menghapuskan kerajaan demokrasi Malaysia adalah Fardhu Ain;

10.  Buat persediaan untuk melancarkan Jihad, Perang dan Revolusi ke atas kerajaan demokrasi.30. METOD PERJUANGAN ISLAM - AL- QURAN, SUNNAH DAN SIRAH


PERBANDINGAN DI ANTARA METOD PERJUANGAN RASULULLAH SAW DENGAN METOD PERJUANGAN UMAT ISLAM DI MALAYSIA KITA PADA HARI INI :


METOD PERJUANGAN RASULULLAH SAW
SEMASA DI ZAMAN MEKAH

METOD PERJUANGAN UMAT ISLAM MALAYSIA
(termasuk UMNO dan PAS )

1.     Mengisytiharkan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ untuk menegakkan kekuasaan Islam dan sistem kehidupan Islam, serta matlamat untuk menghapuskan kekuasaan Jahiliyah.


1. Tidak mengisytiharkan matlamat kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ untuk menghapuskan Jahiliyah demokrasi .

2.   Mengisytiharkan agama jahiliyah Mekah sebagai agama yang syirik dan kufur.

2.Tidak mengisytiharkan agama Jahiliyah demokrasi sebagai agama yang syirik dan kufur.
3.   Tidak mengamal, mengimani dan menganuti agama Jahiliyah.
3. Mengamal agama demokrasi yang bererti menganuti dan mengimani agama Jahiliyah.
4.   Tidak membolehkan amalan agama Jahiliyah bagi tujuan perjuangan Islam.
4. Membolehkan dan menghalalkan amalan agama demokrasi bagi tujuan perjuangan Islam.
5.   Tidak mengiktiraf dan bersetuju terhadap agama Jahiliyah.
5. Mengiktiraf, bersetuju  dan meredhai agama demokrasi.

6.   Tidak bersetuju untuk menyerahkan hak dan kuasa untuk membuat peraturan dan undang-undang kepada manusia.

6. Bersetuju dan redha untuk menyerahkan hak dan kuasa untuk membuat undang-undang kepada manusia.

7.   Tidak mentaati peraturan dan undang-undang manusia.

7.  Mentaati dan mematuhi peraturan dan undang-undang demokrasi ciptaan manusia.

8.  Menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan terbuka, aktif dan total terhadap agama Jahiliyah.

8. Tidak menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan terbuka, aktif dan total terhadap agama Jahiliyah demokrasi.

9.  Memisahkan diri daripada kepimpinan kufur dan kekuasaan kufur serta untuk memusuhi dan membencinya.

9.  Tidak memisahkan diri daripada kepimpinan kufur dan kekuasaan kufur serta tidak memusuhi dan membencinya.

10.Mengamalkan sikap tidak berkompromi dan non-konformis terhadap agama Jahiliyah.

10. Tidak mengamalkan sikap tidak berkompromi dan non-konformis terhadap agama Jahiliyah.

11. Mencabar dan mengancam agama Jahiliyah yang sedang berkuasa dan berdaulat.

11. Tidak mencabar dan mengancam agama Jahiliyah yang sedang berkuasa dan berdaulat.

12. Bersedia dan sanggup untuk dizalimi dan ditindas oleh kekuasaan Jahiliyah dengan ketara dan berpajangan.

12. Tidak akan dizalimi dan ditindas oleh kekuasaan Jahiliyah kerana tidak mencabar dan mengancam kekuatan dan kekuasaan Jahiliyah.

13  Setelah memperolehi kekuatan, Islam akan melancarkan Jihad dan Perang terhadap Jahiliyah untuk menghapuskan sistem pengabdian manusia kepada kuasa manusia dan untuk mengembalikan pengabdian seluruh umat manusia kepada Allah sahaja.

13. Tidak bersedia untuk melancarkan Jihad dan Perang terhadap Jahiliyah dan kekuasaan Jahiliah serta tidak bercadang untuk menghapuskan sistem pengabdian manusia kepada kuasa manusia.


  
Metod Islam adalah metod perjuangan Rasulullah saw. Apabila sistem kehidupan Rasulullah saw semasa dalam era Mekah dahulu itu ditaati, dipatuhi dan diamalkan semua sekali di Malaysia kita ini; pertama sekali, ia menyempurnakan pegangan dan amalan kita akan AQIDAH kita; kedua, ia akan membawa perjuangan Islam kita kepada Jihad, Perang dan Revolusi.

Rasulullah saw menolak dan mengingkari sistem kehidupan Jahiliyah serta Baginda mencabar dan mengancam kekuatan dan kekuasaan Jahiliyah. Inilah ikutan kita dan inilah model perjuangan untuk kita praktik dan amalkan di Malaysia kita ini. Sebaliknya seluruh umat Islam kita pada hari ini, termasuklah UMNO dan PAS, mengalami keroskan Aqidah Islam mereka yang mengeluarkan mereka daripada agama Allah kerana mereka menjalani sistem kehidupan yang sama sekali berbeza dan berkontradiksi dengan sistem kehidupan Rasulullah saw (3:32) .

Firman Allah : al-Imran 32 
Katakanlah : Taatlah kepada Allah dan Rasul, jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak kasihkan orang-orang kafir.

Perjuangan umat Islam di Malaysia melalui amalan sistem politik demokrasi yang mengamalkan agama demokrasi, yang mentaati dan mematuhi segala peraturan dan undang-undang demokrasi, yang berada di bawah kuat kuasa undang-undang demokrasi dan yang setuju dan redha terhadap sistem politik demokrasi dan undang-undang demokrasi adalah berbeza dan berkontradiksi dengan metod perjuangan Rasulullah saw. Metod perjuangan umat Islam di Malaysia kita ini adalah metod yang kafir.


31. BERGABUNG DAN MEMBERI KERJA SAMA KEPADA ORANG-ORANG KAFIR YANG BERADA DI BAWAH KERAJAAN YANG KAFIR, HUKUMNYA ADALAH KAFIR

Tahaluf Siyasi bererti kerja sama di antara orang-orang Islam dengan orang-orang kafir di bawah kerajaan Islam untuk kepentingan bersama.Tahaluf Siyasi di antara PAS dengan DAP adalah berbeza dan berkontradiksi dengan Tahaluf Siyasi di antara Rasulullah saw dengan Yahudi di Medinah.

Tahaluf Siyasi di antara Rasulullah saw dengan Yahudi :

1.  Yahudi berada di bawah kerajaan Islam tanpa sebarang hak dalam politik dan pentadbiran;

2.     Yahudi taat, patuh dan setia kpd kerajaan serta tunduk dgn bayar jizyah;

3.     Yahudi bebas untuk mendiami Medinah;

4.     Yahudi mempunyai hak ekonomi dan sosial;

5.     Rasulullah saw menjamin keselamatan kpd Yahudi;

6.     Rasulullah saw tidak menerima pemikiran dan fahaman Yahudi;

7.   Rasulullah saw tidak menganggap kaum Yahudi sebagai bitonah, iaitu orang-orang yang diberi kepercayaan dan kesetiaan.

Tahaluf Siyasi di antara PAS dengan DAP :

1.   PAS dan DAP tidak berada di bawah kerajaan Islam;

2.   DAP tidak taat dan patuh serta tidak tunduk dan setia kpd Islam;

3.   DAP menolak Negara Islam dengan segala fahaman dan pemikiran Islam;

4.   DAP menerima Negara Kebajikan yang dibawa oleh PAS;

5.   DAP mempunyai hak politik yang sama dengan PAS;

6.   PAS menerima fahaman dan pemikiran DAP serta perjuangan politik DAP.

Tahaluf Siyasi di antara PAS dengan DAP adalah kafir dan ditolak oleh Islam kerana ianya mempunyai implikasi-implikasi seperti berikut :

1.     PAS memberi hak politik kpd orang-orang kafir;

2.     PAS mengiktiraf dan mengamalkan pemikiran dan perjuangan yang kafir;

3.     PAS menganggap orang-orang kafir sebagai “bitonah”.

4.     DAP tidak tunduk dan mengalah kepada Islam;

5.     DAP tidak taat, patuh dan setia kepada Islam;

6.     DAP menolak konsep Negara Islam dengan segala fahaman Islam;


32. METOD ISLAM DALAM MEMPERJUANGKAN ISLAM

Jihad, Perang dan Revolusi untuk Menghapuskan Sistem Pengabdian Manusia Kepada Kuasa Manusia :

Firman Allah :al-Baqarah 251 
Sekiranya Allah tidak menahan segolongan manusia dengan segolongan yang lain nescaya rosak binasalah bumi ini.

Firman Allah : al-Hajj 40 
Sekiranya Allah tidak menjatuhkan segolongan manusia dengan segolongan yang lain, nescaya runtuhlah tempat-tempat pertapaan serta gereja-gereja, dan sinagog-sinagog dan juga masjid-masjid yang sentiasa disebut nama Allah dengan banyak padanya.

Allah memerintahkan kita supaya melancarkan Jihad, Perang dan Revolusi ke atas sesebuah kerajaan manusia yang kafir seperti kerajaan demokrasi kita ini yang bertujuan untuk menghapuskan sistem pengabdian manusia kepada kuasa manusia. Apabila sesuatu peraturan dan undang-undang manusia itu dikuat kuasakan ke atas manusia di bawah sesuatu kerajaan manusia seperti kerajaan demokrasi Malaysia kita ini, itulah ertinya kewujudan sistem PENGABDIAN MANUSIA KEPADA KEKUASAAN MANUSIA yang syirik dan kufur. Manusia yang diperintah menjadi para hamba kepada para pemerintah, manakala para pemerintah itu pula adalah para Tuhan yang mengabdian manusia kepada kuasa mereka di bawah sesuatu kerajaan manusia. Pengabdian manusia kepada kuasa manusia adalah satu penafian dan penolakan terhadap pengabdian manusia kepada Allah sahaja yang merosakkan Aqidah Islam.

Allah memerintahkan kita agar kita melancarkan Jihad, Perang dan Revolusi ke atas kerajaan manusia yang bertujuan untuk menghapuskan sistem pengabdian manusia kepada kuasa manusia. Inilah Jihad, Perang dan Revolusi dalam bentuknya yang OFENSIF, iaitu menyerang dan memerangi musuh-musuh Islam tanpa terlebih dahulu kita ini diserang dan diperangi yang terkandung dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Jihad, Perang dan Revolusi seperti ini adalah AQIDAH.

Khalifah Saiyyidina Umar ra telah menyerang, memerangi dan membunuh bangsa Farsi tanpa sebarang kezaliman dan provokasi daripada Raja dan kerajaan Farsi semata-mata kerana Islam menjalankan tanggungjawab untuk membebaskan rakyat Farsi daripada pengabdian manusia kepada kuasa manusia dan supaya akhirnya mereka itu mengabdikan diri mereka kepada kuasa Allah di bawah kerajaan Allah di bumi Farsi itu sendiri. Rakyat Farsi tidak merayu atau memohon untuk dibebaskan, malah mereka itu kesemuanya bersetuju dan menyokong Raja dan kerajaan mereka, namun  peranan dan tanggungjawab kekuasaan Islam itu adalah untuk membebaskan mereka itu daripada belenggu pengabdian manusia kepada kerajaan manusia dengan pelancaran Jihad, Perang dan Revolusi.

Sekirannya Khalifah Umar al-Khattab ra tidak melancarkan Jihad, Perang dan Revolusi dalam bentuknya yang OFENSIF ke atas Farsi dalam peperangan al-Qadisyiyyah itu yang bertujuan untuk menghapuskan sistem kerajaan manusia yang mengabdikan manusia kepada kuasa manusia, akan berlakulah di kalangan umat manusia di bumi Farsi itu KEHANCURAN dan KEROSAKAN yang amat besar.

Ayat-ayat di atas ini adalah perintah Allah kepada kita yang terdiri daripada seluruh orang-orang yang beriman ini supaya kita menyerang dan berperang tanpa terlebih dahulu kita ini diserang, dicerobohi dan diperangi oleh musuh-musuh kita di atas prinsip untuk MEMPERTAHANKAN kebebasan manusia daripada dizalimi dan dibelenggu oleh sistem pengabdian manusia kepada kuasa manusia. Allah memerintahkan segolongan orang-orang yang beriman supaya menyerang, memerangi dan memberontak terhadap kerajaan demokrasi Malaysia kita ini kerana ianya adalah kerajaan manusia yang kafir, zalim dan fasik yang mengabdikan manusia kepada kuasa manusia agar kita dapat menghapuskan kehancuran dan kerosakan yang besar yang sedang wujud dan berlaku di kalangan umat manusia di bumi Malaysia kita ini.


33. METOD ISLAM DALAM MEMPERJUANGKAN ISLAM

Jihad, Perang dan Revolusi untuk Menghapuskan Penindasan :

Firman Allah: al-Baqarah 193 
Dan berperanglah sehingga tiada lagi fitnah (penindasan) dan jadilah agama untuk Allah.

Firman Allah: al-Anfal 39 
Dan perangilah mereka sehingga tidak ada fitnah lagi, dan jadilah agama untuk Allah.

"Fitnah" dalam ayat-ayat ini adalah dimaksudkan kepada penindasan, iaitu penindasan yang wujud dalam bentuk peraturan dan undang-undang ciptaan manusia yang selain daripada Allah yang berkuasa dan berdaulat ke atas manusia. Peraturan dan undang-undang ciptaan manusia itu adalah kekufuran, dan setiap kekufuran itu disifatkan Allah sebagai penindasan, kezaliman, ancaman, pencerbohan, kejahatan dan kerosakan kepada manusia di bumi. Kerajaan, pemerintahan dan otoriti Sekular-Nasionalis-Demokratik-Kapitalis yang mengabdikan manusia kepada sesama manusia adalah satu “fitnah” yang diperintahkan oleh Allah s.w.t. untuk diperangi. Selagi “fitnah” itu wujud, selama itulah Jihad dan Perang dikehendaki untuk dilancarkan sehingga “fitnah” itu, iaitu kerajaan, pemerintahan dan otoriti demokrasi itu, mengalami kehancuran; dan "jadilah agama untuk Allah", iaitu sehingga Islam sahaja yang memerintah ke atas seluruh ideologi dan pemikiran yang lain dan ke atas seluruh umat manusia di bumi, Islam dan bukan Islam.

Ini adalah ayat REVOLUSI, iaitu ayat yang memerintahkan kita supaya MEMBERONTAK dan BERPERANG untuk meruntuh dan menghancurkan kekuataan dan kekuasaan sesuatu kerajaan kufur seperti kerajaan demokrasi Malaysia kita ini untuk kemudiannya digantikan dengan agama Islam, iaitu agama yang berkuasa dan memerintah. Perang untuk menghapuskan fitnah serta untuk menghapuskan ketuanan agama yang lain dan untuk menegakkan ketuahanan Islam adalah AQIDAH. Perang di sini adalah dalam bentuk yang OFENSIF, iaitu menyerang dan memerangi musuh-musuh Islam tanpa terlebih dahulu kita ini diserang dan diperangi oleh mereka.34. METOD ISLAM dalam perjuangan Islam adalah terdiri daripada DUA PERINGKAT perjuangan :

1.     Proses Revolusi;

2.     Jihad, Perang dan Revolusi.35. PROSES REVOLUSI adalah terdiri daripada KONSEP-KONSEP dan TINDAKAN-TINDAKAN seperti berikut :

1.     Deklarasi kekufuran demokrasi dan kerajaan demokrasi (Hijr 94, Maidah 67);

2.     Penolakan total terhadap kerajaan demokrasi (Nisa 60, Mumtahanah 4);

3.   Tanpa kompromi terhadap kerajaan demokrasi yang kafir (kafirun 1-6, Qalam 8,9);

4.     Konfrantasi Terbuka terhadap kerajaan demokrasi (A’raf 110, 127, Hud 55).

PROSES REVOLUSI adalah METOD ISLAM dalam sesuatu Perjuangan Islam yang akan membawa sesuatu PERGERAKAN ISLAM itu kepada JIHAD, PERANG dan REVOLUSI. Proses Revolusi ini adalah satu fasa yang amat penting dan “crucial” dalam sesuatu perjuangan Islam yang membolehkan sesuatu Pergerakan Islam itu untuk menuju kepada gerakan Jihad, Perang dan Revolusi. Tanpa Proses Revolusi ini sesuatu Pergerakan Islam itu tidak boleh menuju kepada gerakan Jihad, Perang dan Revolusi.36. PROSES REVOLUSI - HURAIAN LEBIH DETAIL :

1. Proses Revolusi adalah satu fasa perjuangan yang wujud dalam bentuk konflik secara total dan terbuka di antara Pergerakan Islam dengan kerajaan demokrasi yang syirik dan kufur yang akhirnya akan membawa kepada Jihad, Perang dan Revolusi;

2. Proses Revolusi ini akan memakan masa yang agak lama, mungkin generasi demi generasi, yang kemudianya akan membawa kepada kebangkitan massa ummah yang akan membesar dan mengembang kepada Jihad, Perang dan Revolusi;

3. Proses Revolusi ini adalah satu fasa perjuangan yang membolehkan sesuatu Pergerakan Islam itu untuk mengumpul, membina dan menjana KEKUATANNYA daripada segala sumber daripada dalam Pergerakan Islam itu sendiri dan juga segala sumber daripada persekitarannya;

4. Ia bermula daripada satu Pergerakan Islam yang kecil sehingga ia membesar dengan mendapat sokongan dan penglibatan daripada seluruh massa umat Islam di persekitarannya;

5.  Pergerakan Islam amat memerlukan kepada segala KEKUATAN untuk mengatasi musuh-musuhnya, iaitu kekuatan iman dan ketaqwaan, kekuatan jiwa dan rohani, kekuatan tekad dan keazaman, kekuatan semangat dan komitmen yang amat mendalam kepada perjuangan, kekuatan perpaduan sesama para pejuang Islam, kekuatan dalam bentuk kefahaman yang mendalam mengenai Aqidah Islam dan juga Metod Islam, serta kekuatan fizikal dalam bentuk material, persenjataan dan latihan – segala kekuatan ini adalah amat diperlukan kerana ianya adalah untuk tujuan merampas kuasa politik negara yang kufur itu dengan Jihad, Perang dan Revolusi;

6. Kebangkitan Islam dimulakan dengan pembentukan sebuah Pergerakan Islam yang MENDEKLARASIKAN matlamat perjuangannya secara terbuka untuk menghapuskan kerajaan demokrasi yang syirik dan kufur ini untuk kemudianya digantikan dengan sebuah kerajaan Allah melalui Jihad, Perang dan Revolusi;

7. Pergerakan Islam mengamalkan sikap dan tindakan-tindakan PENENTANGAN TOTAL dan TANPA KOMPROMI terhadap kerajaan demokrasi yang syirik dan kufur ini;

8.  Pergerakan Islam mengelakkan diri mereka daripada mengamalkan sistem politik demokrasi, mereka memisah dan mengasingkan diri mereka daripadanya, mereka menolak kepimpinan yang sedia ada dan mereka berhimpun di bawah satu kepimpinan yang baru;

9. Pergerakan Islam mengoperasikan proses penyebaran Aqidah dan Pemikiran Islam dalam bentuk TARBIYAH, TINDAKAN dan PERGERAKAN, dan bukan hanya tarbiyah demi tarbiyah sahaja tanpa tindakan dan pergerakan;

10.Pergerakan Islam sentiasa bertindak aktif, agresif dan militen dalam MENCABAR, MENGGANGGU dan MENGANCAM kerajaan demokrasi yang syirik dan kufur ini;

11.Sesebuah kerajaan demokrasi itu tidak diberi pilihan yang lain melainkan hanya untuk bertindak balas dalam bentuk MENINDAS dan MENZALIMI sesebuah Pergerakan Islam yang berbentuk agresif, militen, radikal dan revolusyeneri ini;

12.Tindak balas yang zalim dan menindas sesebuah kerajaan demokrasi terhadap Pergerakan Islam ini hanyalah sekadar untuk menyelamatkan kerajaan mereka daripada mengalami kehancuran, mengelakkan pengusiran mereka daripada takhta pemerintahan mereka dan mengelakkan kehilangan segala harta dan kepentingan mereka - ia bertindak untuk mempertahan dan mengekalkan status quo;

13.“ACTIONS” dalam bentuk segala agitasi dan desakan yang aktif, agresif dan militen daripada Pergerakan Islam akan menimbulkan “REACTIONS” daripada kerajaan demokrasi, iaitu “reactions” daripada pihak kerajaan dalam bentuk tindakan-tindakan yang tegas dan keras dalam membenteraskan kebangkitan Islam ini, kemudian “REACTIONS’ ini pula akan menimbulkan “COUNTER-REACTIONS” daripada Pergerakan Islam yang bertindak semakin agresif dan militen terhadap kerajaan;

14.Segala “ACTIONS’, “REACTIONS” dan “COUNTER-REACTIONS” dalam bentuk segala tindakan dan serangan yang aktif, agresif dan militen yang saling berbalas-balas di antara kedua-dua pihak yang berkonflik ini akan merebak, menyemarak dan memuncak kepada satu situasi KONFRANTASI TERBUKA yang bersifat semakin hangat, getir dan sengit dari masa ke masa – situasi inilah yang menghidup, merangsang, menyegar dan mengkesinambungkan segala aktiviti Jihad, Perang dan Revolusi di kalangan para pejuang Islam;

15.Suasana kehangatan konflik dalam bentuk segala tindakan yang saling berbalas-balas di antara kedua-dua pihak yang berkonflik itu akan menyumbangkan kepada kekesanan gerakan TARBIYAH yang dijalankan oleh Pergerakan Islam di kalangan massa umat Islam dan sekali gus ianya juga membantu untuk mencapai peningkatan tahap KETAQWAAN di kalangan mereka (massa umat Islam) yang diharapkan agar mereka itu akan akhirnya terserap ke dalam perjuangan dan Pergerakan Islam;

16.Konflik ini adalah konflik hanya kerana AQIDAH semata-mata yang berbentuk AGAMA menentang AGAMA, dan ianya bukanlah konflik kerana bangsa, negara dan tanah air, atau kerana ekonomi, teknologi dan sebarang faktor yang lain daripada AQIDAH;

17.Konflik ini adalah sesuatu yang DIPAKSAKAN ke atas kekuasaan demokrasi yang syirik dan kufur ini, iaitu sesuatu yang dicipta dan diwujudkan dengan sengaja, sedar dan terancang oleh Pergerakan Islam yang bersifat dan berbentuk agresif, militen, radikal dan revolusyeneri;

18. Tanpa konflik seperti ini, umat Islam tidak akan mengalami kebangkitan, dan hal ini akan hanya mengakibatkan kelesuan, kelembapan dan akhirnya kelenyapan yang total kepada perjuangan Islam;

19.Pergerakan Islam sedar bahawa mereka sebenarnya menanggung risiko yang amat besar, iaitu setelah melalui jalan-jalan yang berliku-liku dan mengalami segala pahit getir, yang memakan masa generasi demi generasi, mereka menghadapi dua kemungkinan – samada perjuangan mereka akan berakhir dengan menempa kejayaan atau mereka akan tumpas di bumi, namun mereka tetap dijamin untuk mencatat kejayaan dan kemenangan yang amat gemilang di sisi Allah swt di akhirat nanti!

20.Pergerakan Islam tidak mengharapkan orang lain atau pihak yang lain untuk membantu mereka dalam mengatasi musuh-musuh mereka – mereka mengalah, mengatasi dan merampas kekuasaan politik itu dengan kekuatan yang ada pada mereka sendiri yang terkumpul, terjana dan terbina semasa dalam perjalanannya melalui proses TARBIYAH, TINDAKAN dan PERGERAKAN.


Inilah PROSES REVOLUSI yang berperanan sebagai satu proses radikalisasi dan aktivasi massa umat Islam yang akan membawa kepada KEBANGKITAN, PERANG dan REVOLUSI dalam fasa yang kemudiannya nanti. Hanya melalui amalan PROSES REVOLUSI ini sahaja yang berkeupayaan untuk membawa sesuatu perjuangan Islam itu kepada JIHAD, PERANG dan REVOLUSI. Allah menyeru dan memerintahkan kita supaya membebaskan diri kita daripada belenggu kerajaan demokrasi yang kafir yang sedang berkuasa dan berdaulat ke atas kita ini dengan Jihad, Perang dan Revolusi.


Sekian, terima kasih.

Wan Fatul Johari
Lubuk Terua, Temerloh, PAHANG DM

18 comments:

 1. takkan kita nak berperang....semua orang ingin hidup aman dan tenteram...takmahu akan pergaduhan dan peperangan....ingin hidup rukun dan damai di negaraku tercinta MALAYSIA.....bukankah...ISLAM ..cintakan kedamaian....bertolak ansur...hidup dgn suasana harmoni....bertimbang rasa....sekarang...diseru berperang......adakah ini sebenarnya..jihad yg disarankan....kena..perang???

  ReplyDelete
 2. nabi kecoh2 mcm ni ka dulu?

  ReplyDelete
 3. manusia memusuhi segala yang tidak nyaman.
  tuan2 sila hadamkan surah al-anfal & at taubah.
  disana mmg ada perintah Allah melalui Rosulullah saw untk memotivasi muslim berperang hingga hanya kalimah Allah menjadi tertinggi diatas semua isme2 palsu.

  muslim itu sikapnya berkasih sayang sesama muslim dan keras terhadap isme2 yang berseberangan dengannya.

  namun dimana muslim2 ini sekarang? dimana pembela deen Allah ini ditempat anda bercokol sekarang?

  ada ke lagi pemuda2 muslim 1ST CLASS yang berani mencegah kemungkaran dengan tangan on the spot ditempat anda tinggal sekarang..
  aku teringin jadi muslim 1st class tapi tunggu bro..aku takut mati..
  hehe..takut mati dalam menegakkan kebenaran kalimah Allah inilah jawapanya yang paling tepat mengapa Islam diperlekeh dimana2..

  p/s: tapi mati merempit berani pulak.

  pemuda2nya hanya menggambil ayat damai dan melemparkan kedalam peti besi dan menguncinya kemas ayat perang..

  seolah kita malu bila diejek terrorist oleh kafirin.
  hingga sesiapa yang ingin membuka dan menghadamkan ayat perang dituduh bodoh, terrorist, pengjahanam dll lagi tuduhan liar...nah apa bezanya kamu dengan puak2 sana???

  NAMPAK atau tidak ini racun UMNO sekian lama dengan statementnya kita merdeka melalui damai..baru berapa hari kita merdeka? lagu damai mengulit kita, mcm mana generasi seterusnya maka terpinggir terus JIHAD dari agenda hidup MUSLIM..
  benarlah sabda Rosulullah saw:kamu ramai namun sekadar buih.( dan sedarlah aku termasuk dalam pembawa virus penyakit cinta dunia takut mati, hang mcm mana bro pembawa ke dak??)

  maha benar firman Allah..kamu menyukai aman tetapi itulah keburukan,kamu benci kegawatan perang tetapi itulah sebaik2 kebaikkan.

  tuan blog saya percaya tuan masih siuman..hanya pencandu demokrasi yang tidak memahami.

  namun untuk tidak memudaratkan Islam atas alasan darurat dan SEKALI2 BUKAN DENGAN NIAT UNTUK MELETAKAN DEMOKRASI lebih tinggi dari kalimah Allah maka pilihanraya adalah satu2 cara yang ada untuk melambatkan kehancuran oleh pihak2 sekularis..contoh nya Mesir, apa kata kalau ikhwanul muslimin terus boikot pilihanraya agak2 sapa pegang kuasa sekarang.

  komunis tak sama dengan demokrasi kerana dicipta oleh orang yang sama DAN satu2nya yang sama diantara keduanya adalah MENJAUHKAN umat manusia dari landasan syariah Allah.

  ReplyDelete
  Replies
  1. How can I contact u? Interesting issue to discuss actually..

   Delete
 4. Aman, sejahtera,tenteram dan selamatnya umat manusia itu hanyalah dibawah sharia' islam... tidak demokrasi, tidak sekularisme, tidak kapitalisme...
  Mengotorkan diri dgn kesyirikan demokrasi dengan alasan menjaga darurat? darurat yg sebenar2nya adalah syirik itu sendiri.
  pilihanraya itu adalah salah satu cara memlilh pemimpin.tapi pilihanraya dalam sistem demokrasi ni bukan sekadar itu, pada hujungnya tiada pilihan lain kecuali masuk dalam sistem perbincangan syirik iaitu parlimen.

  kpd ilmu kulit:
  belajarlah sirah nabi wahai kulit.Nabi dulu mendakwahkan tauhid, baginda dicaci dikeji, digelar penyair gila, tukang sihir dan sbgainya.

  ReplyDelete
 5. Cuba selidiki sirah kemunculan puak Khawarij ketika berlakunya peperangan Siffin...

  Lihat betul-betul apa slogan yg digunakan oleh puak Khawarij ini...

  Slogan mereka ialah :
  "Tiada hukum kecuali milik Allah"

  Selepas membaca seluruh blog anda, saya melihat kekakuan, kebekuan dan sifat ghuluw dalam memahami Islam. Dan hampir-hampir sahaja pemikiran anda mendekati pemikiran dan kefahaman puak Khawarij.

  Berhati-hatilah, jangan menjadi golongan yg tertipu dengan semangat yg tinggi tetapi ilmu yg sedikit...

  Wallahua'lam

  ReplyDelete
 6. Wan Solehah Al-Halbani ko ni penyebar ajaran sesat........

  ReplyDelete
 7. Geng2 Hizbut tahrir ni....

  ReplyDelete
 8. DAULAT TUANKU


  1. Mengikut Perkara 39 Perlembagaan Malaysia, Yang di Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu kita adalah BERHALA-BERHALA kerana mereka mempunyai DAULAT, iaitu kuasa dan hak untuk memerintah ke atas seluruh umat manusa. Justeru DAULAT TUANKU adalah syirik.


  Firman Allah : Nisa 53
  Atau adakah bagi mereka bahagian daripada kerajaan (pemerintahan) ? Kalaupun ada, mereka tidak akan sedikitpun memberi kebajikan kepada manusia.


  Firman Allah: an-Nisa 60
  Tidakkah engkau perhatikan bahawa orang-orang yang mendakwakan bahawa mereka beriman kepada yang diturunkan kepada engkau dan yang diturunkan sebelum daripada engkau, mereka hendak meminta hukum kepada taghut, sedangkan mereka disuruh supaya kufurkan terhadap taghut. Syaitan menghendaki supaya ia menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh.


  Di dalam ayat-ayat di atas ini, Allah menetapkan bahawa manusia tidak mempunyai DAULAT dan oleh itu Raja-Raja Melayu kita yang mempunya DAULAT dan berkuasa untuk membuat undang-undang adalah BERHALA-BERHALA. Ayat-ayat al-Quran ini juga menjelaskan bahawa DAULAT TUANKU adalah syirik dan kufur.


  2. Allah menetapkan bahawa Dia adalah RAJA yang sebenar dan manusia sekali-kali tidak boleh menjadi Raja :


  Firma Allah : al-Mukminun 116
  Maha Suci Allah Raja yang sebenar.Tiada Tuhan melainkan Dia yang memiliki Arasy yang mulia.


  Allah adalah Raja yang sebenar yang mempunyai DAULAT dan manusia sekali-kal tidak boleh menjadi Raja. Apabila Raja-Raja Melayu dilantik sebagai Raja-Raja, dan mereka mempunyai DAULAT, itu adalah syirik dan kufur.


  ReplyDelete
 9. DAULAT TUANKU


  3. Allah menetapkan bahawa DAULAT adalah HAK Allah sahaja :


  Firman Allah: al-Mulk 1
  Maha Berkat Tuhan yang mempunyai kedaulatan dan memanglah Dia berkuasa ke atas tiap-tiap sesuatu.


  Firman Allah: al-Furqan 2
  Tuhan yang mempunyai kedaulatan di langit dan di bumi ... serta tidak mempunyai sebarang sekutu dalam kedaulatan-Nya.


  Firman Allah: al-Kahfi 110
  Tiada sekutu dalam kedaulatan-Nya.


  Firman Allah: al-Imran 26,
  Katakanlah (Wahai Muhammad): Wahai Allah yang mempunyai kedaulatan! Engkau memberi kedaulatan kepada sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau mencabut kedaulatan dari sesiapa yang Engkau kehendaki.


  Firman Allah: al-A’raf 54
  Kepunyaan Allahlah segala kejadian, kepunyaan Allahlah segala kedaulatan .


  Firman Allah: al-Mukmin 16
  (Allah berfirman): “Siapa yang menguasai kerajaan pada hari ini?” Allah menjawab: “Dikuasai oleh Allah yang Maha Esa”.


  Firman Allah: al-Mukminun 88
  Tanyakanlah: “Siapakah yang memegang kuasa pemerintahan tiap-tiap sesuatu?


  Firman Allah: al-Ghafir 12
  Pemerintahan itu terserah kepada Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar.


  Di dalam ayat-ayat di atas ini Allah menetapkan bahawa DAULAT adalah hak Allah sahaja. Manusia seperti Raja-Raja Melayu kita tidak ada DAULAT. Oleh itu, DAULAT yang dimiliki Raja-Raja kita sekarang adalah syirik dan kufur.


  4. Allahlah yang menetapkan bahawa Raja-Raja Melayu kita yang BERDAULAT adalah BERHALA-BERHALA :


  Firman Allah :al-Azhab 36
  Dan tidaklah harus bagi orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan – apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan keputusan bagi sesuatu perkara – membuat pilihan sendiri mengenai urusan mereka , dan barangsiapa yang menderhaka kepada Allah dan rasul-Nya, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang amat nyata.


  Ayat di atas ini menyatakan bahawa kita hendaklah akur dan terima bahawa Raja-Raja Melayu kita yang mempunyai DAULAT adalah BERHALA-BERHALA kerana itu adalah KETETAPAN daripada Allah dan Rasul-Nya. Sesiapa yang enggan untuk mengakui bahawa Raja-Raja Melayu kita adalah BERHALA-BERHALA yang syirik dan kufur, dia adalah KAFIR kerana dia enggan untuk menerima KETETAPAN daripada Allah dan Rasul-Nya.


  ReplyDelete
 10. DAULAT TUANKU


  5. Apa yang kita nak buat dengan Raja-Raja Melayu kita ini?


  Firman Allah : al-Mumtahanah 4
  “Kami berlepas diri daripada kamu dan daripada apa-apa yang kamu sembah yang lain daripada Allah. Kami mengingkari (agama) kamu, dan telah terang permusuhan dan kebencian di antara kami dan kamu selama-lamanya sehinggalah kamu menyembah Allah semata-mata.”


  Firman Allah: an-Nisa 60
  Tidakkah engkau perhatikan bahawa orang-orang yang mendakwakan bahawa mereka beriman kepada yang diturunkan kepada engkau dan yang diturunkan sebelum daripada engkau, mereka hendak meminta hukum kepada taghut, sedangkan mereka disuruh supaya kufurkan terhadap taghut. Syaitan menghendaki supaya ia menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh.


  Allah memerintahkan kita supaya melakukan TAKFIR ke atas Raja-Raja Melayu kita, iaitu kita hendaklah akui dan isytharkan bahawa mereka (Raja-Raja Melayu) ini adalah BERHALA-BERHALA yang syirik dan kufur, serentak dengan ini juga kita diperintahkan Allah supaya mengingkari dan menentang BERHALA-BERHALA (Raja-Raja Melayu) agar seluruh mereka ini terusir daripada takhta-takhta mereka, dan selepas itu kita hendaklah menggantikan BERHALA-BERHALA ini dengan para pemerintah Islam.


  6. Allah memerintahkan kita supaya sebarkan segala ilmu daripada Allah dan segala perintah-Nya ke atas kita:


  Firman Allah: al-Hijr 94
  Isytiharkanlah secara terbuka apa yang telah diperintahkan kamu dan jauhi orang-orang musyrik.


  Firman Allah: Asy-Syuara' 214
  Dan peringatilah keluargamu yang hampir.


  Firman Allah: Al-Maidah 67
  Wahai Nabi! Isytiharkanlah apa yang diturunkan kepada kamu dari Tuhan kamu. Sekiranya kamu tidak melakukannya, kamu tidak menyampaikan risalah.


  Sampaikanlah kepada seluruh umat Islam sekelian bahawa Raja-Raja Melayu kita ini adalah BERHALA-BERHALA yang syirik dan kufur. Sebarkanlah perintah Allah supaya kita mengingkari dan menentang BERHALA-BERHALA ini sehingga mereka kesemuanya terusir daripada takhta-takhta mereka, dan selepas itu mereka ini hendaklah digantikan dengan para pemerintah Islam.

  ReplyDelete
 11. NEGARA DEMOKRASI MALAYSIA ADALAH KAFIR KERANA :

  1) Negara Malaysia mengakui Perlembagaan Malaysia adalah undang-undang tertinggi dalam Malaysia (artikel 4 Perlembagan Malaysia), padahal agama Islam dan undang-undang Islam adalah yang tertinggi di sisi Allah swt (Quran 9:33);

  2) Negara Malaysia membuat undang-undang manusia (artikel 44 Perlembagan Malaysia), padahal Allah sahaja yang berhak dan berkuasa untuk membuat undang-undang (Quran 12:40, 6:57);

  3) Negara Malaysia menguat kuasakan undang-undang manusia (artikel 43 Perlembagan Malaysia), padahal undang-undang Allah adalah diperintahkan untuk dikuat kuasakan ke atas manusia (Quran 5: 48,49,50);

  4) Negara Malaysia menghukum manusia dengan undang-undang manusia
  (artikel 121 Perlembagaan Malaysia), padahal menghukum dengan undang-undang manusia adalah kafir (Quran 5:44).

  5) Mengikut interpretasi Mahkamah Agung mengenai kedudukan agama Islam di dalam Perlembagaan Negara ( fasal 3 (1) Perlembaaan Negara), ianya tidak bermaksud bahawa agama Islam adalah agama rasmi negara ( Che Omar bin Che Soh versus Public Prosecutor dan Wan Jalil bin Wan Abdul Rahman & anor versus Public Prosecutor, 1988, 2 mlj 55). Sempena penghakiman terhadap rayuan kes tersebut, Mahkamah Agung memutuskan bahawa agama Islam mengikut fasal 3(1) hanyalah terhad kepada hal-hal adat istiadat dan peribadatan ritual sahaja, bukan agama rasmi negara, dan ia (Mahkamah Agung) juga mengisytiharkan dalam keputusannya itu bahawa MALAYSIA BUKANLAH SEBUAH NEGARA ISLAM, tetapi sebuah negara sekular yang mengamalkan undang-undang British.

  ReplyDelete
 12. Umat Islam yang mengamalkan demokrasi adalah munafik kerana mereka melakukan perkara-perkara yang syirik dan kufur seperti berikut :

  1. Mereka menyerahkan kuasa untuk memerintah negara kepada manusia - Quran 4:53, padahal kuasa untuk memerintah hanyalah hak Allah sahaja - Quran 3:26. 7:54.

  2. Mereka menyerahkan kuasa untuk membuat undang-undang manusia kepada manusia - Quran 4:60, 16:116, 10:59, 6:138, 5:50, padahal kuasa untuk membuat undang-undang hanyalah hak Allah sahaja - Quran 12:40, 6:57.

  3. Mereka menyerahkan kuasa untuk menguat kuasakan undang-undang manusia kepada manusia dan mereka menghukum dengan undang-undang manusia Quran 5:44, 45, 47 padahal Allah memerintahkan supaya menghukum dengan undang-undang Allah sahaja - Quran 5:48,49.

  4. Mereka menyerahkan kuasa kepada manusia untuk menghamba abdikan manusia kepada kekuasaan manusia padahal Allah sahaja yang berhak untuk menghamba abdikan manusia kepada kekuasaan-Nya - Quran 1:1.

  5. Mereka mewujudkan sistem manusia menyembah manusia apabila manusia taat undang-undang manusia - Quran 9:31, padahal Allah sahaja yang berhak disembah Quran 4:36.

  6. Mereka melantik manusia sebagai berhala-berhala apabila mereka menyerahkan kuasa kepada manusia untuk buat undang-undang - Quran 4:60.

  7. Mereka sekutukan Allah apabila mereka menyerahkan kuasa kepada manusia untuk buat undang-undang kepada manusia - Quran 42:21.

  8. Mereka setuju dan redha kepada kerajaan manusia, undang-undang manusia dan Berhala-berhala kerana mereka setuju dan redha kerajaan demokrasi kita ini - Quran 11:113, 16:106.

  ReplyDelete
 13. ALLAH MELARANG KITA DARIPADA MENGAMALKAN DEMOKRASI

  Firman Allah : Fatir 10
  Sesiapa yang mahukan kemuliaan (maka hendaklah ia berusaha mencarinya dengan jalan mematuhi perintah Allah), kerana bagi Allah jualah segala kemuliaan. Kepada Allahlah naiknya segala madah yang baik (yang menegaskan iman dan tauhid untuk dimasukkan ke dalam kira-kira balasan), dan amal yang soleh pula diangkat-Nya naik ( sebagai amal yang makbul – yang memberi kemuliaan kepada yang melakukannya) dan sebaliknya; orang-orang yang merancangkan kejahatan (untuk mendapat kemuliaan), adalah bagi mereka azab seksa yang berat; dan rancangan jahat mereka (kalau berkesanpun) akan rosak binasa.

  Allah menetapkan hukum-Nya bahawa matlamat yang baik dan suci murni tidak dapat menghalalkan perjuangan melalui metod dan cara yang syirik dan kufur. Amalan agama demokrasi yang syirik dan kufur ini tidak boleh dijadikan metod dan jalan bagi kita untuk memperjuangkan Islam, dan bagi tujuan ini, Allah telahpun menyediakan metod dan jalan al-Quran, Sunnah dan Sirah untuk kita amalkan

  Persoalan yang mendasar dalam masalah perjuangan Islam melalui amalan politik demokrasi kita ini, bukanlah persoalan-persoalan yang tergolong ke dalam bahagian FIQH di mana terdapat unsur KEMASLAHATAN untuk mempertimbang dan memilih di antara yang buruk dengan lebih buruk, yang mudarat dengan yang lebih mudarat, tetapi ianya adalah persoalan AQIDAH yang mana pertimbangannya hanyalah terhad kepada pilihan di antara ALLAH dengan TAGHUT, ISLAM dengan JAHILIYAH, IMAN dengan KUFUR, TAUHID dengan SYIRIK dan HAK dengan BATIL sahaja.

  ReplyDelete
 14. PERINTAH ALLAH UNTUK MELANCARKAN JIHAD, PERANG DAN REVOLUSI UNTUK MENGHAPUSKAN KERAJAAN MALAYSIA :

  1. JIHAD, PERANG DAN REVOLUSI UNTUK MENGHAPUSKAN SISTEM PENGABDIAN MANUSIA KEPADA KUASA MANUSIA :

  Firman Allah :al-Baqarah 251
  Sekiranya Allah tidak menahan segolongan manusia dengan segolongan yang lain nescaya rosak binasalah bumi ini.

  Firman Allah : al-Hajj 40
  Sekiranya Allah tidak menjatuhkan segolongan manusia dengan segolongan yang lain, nescaya runtuhlah tempat-tempat pertapaan serta gereja-gereja, dan sinagog-sinagog dan juga masjid-masjid yang sentiasa disebut nama Allah dengan banyak padanya.

  Allah memerintahkan kita supaya melancarkan Jihad, Perang dan Revolusi ke atas sesebuah kerajaan manusia yang kafir seperti kerajaan demokrasi kita ini yang bertujuan untuk menghapuskan sistem pengabdian manusia kepada kuasa manusia. Apabila sesuatu peraturan dan undang-undang manusia itu dikuat kuasakan ke atas manusia di bawah sesuatu kerajaan manusia seperti kerajaan demokrasi Malaysia kita ini, itulah ertinya kewujudan sistem PENGABDIAN MANUSIA KEPADA KEKUASAAN MANUSIA yang syirik dan kufur. Manusia yang diperintah menjadi para hamba kepada para pemerintah, manakala para pemerintah itu pula adalah para Tuhan yang mengabdian manusia kepada kuasa mereka di bawah sesuatu kerajaan manusia. Sistem pengabdian manusia kepada kuasa manusia adalah kezaliman, penindasan dan kerosakan di sisi Allah swt dan ianya juga adalah satu penafian dan penolakan terhadap pengabdian manusia kepada Allah sahaja yang merosakkan pegangan dan amalan kita akan Kalimah Laailaahaillallah.

  Allah memerintahkan kita agar kita melancarkan Jihad, Perang dan Revolusi ke atas kerajaan manusia yang bertujuan untuk menghapuskan sistem pengabdian manusia kepada kuasa manusia. Inilah Jihad, Perang dan Revolusi dalam bentuknya yang OFENSIF, iaitu menyerang dan memerangi musuh-musuh Islam tanpa terlebih dahulu kita ini diserang dan diperangi yang terkandung dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ.. Jihad, Perang dan Revolusi seperti ini adalah AQIDAH.

  ReplyDelete
 15. JIHAD, PERANG DAN REVOLUSI UNTUK MENGHAPUSKAN PENINDASAN :

  Firman Allah: al-Baqarah 193
  Dan berperanglah sehingga tiada lagi fitnah (penindasan) dan jadilah agama untuk Allah.

  Firman Allah: al-Anfal 39
  Dan perangilah mereka sehingga tidak ada fitnah lagi, dan jadilah agama untuk Allah.

  "Fitnah" dalam ayat-ayat ini adalah dimaksudkan kepada penindasan, iaitu penindasan yang wujud dalam bentuk peraturan dan undang-undang ciptaan manusia yang selain daripada Allah yang berkuasa dan berdaulat ke atas manusia. Peraturan dan undang-undang ciptaan manusia itu adalah kekufuran, dan setiap kekufuran itu disifatkan Allah sebagai penindasan, kezaliman, ancaman, pencerbohan, kejahatan dan kerosakan kepada manusia di bumi. Kerajaan, pemerintahan dan otoriti Sekular-Nasionalis-Demokratik-Kapitalis yang mengabdikan manusia kepada sesama manusia adalah satu “fitnah” yang diperintahkan oleh Allah s.w.t. untuk diperangi. Selagi “fitnah” itu wujud, selama itulah Jihad dan Perang dikehendaki untuk dilancarkan sehingga “fitnah” itu, iaitu kerajaan, pemerintahan dan otoriti demokrasi itu, mengalami kehancuran; dan "jadilah agama untuk Allah", iaitu sehingga Islam sahaja yang memerintah ke atas seluruh ideologi dan pemikiran yang lain dan ke atas seluruh umat manusia di bumi, Islam dan bukan Islam.

  Ini adalah ayat REVOLUSI, iaitu ayat yang memerintahkan kita supaya MEMBERONTAK dan BERPERANG untuk meruntuh dan menghancurkan kekuataan dan kekuasaan sesuatu kerajaan kufur seperti kerajaan demokrasi Malaysia kita ini untuk kemudiannya digantikan dengan agama Islam, iaitu agama yang berkuasa dan memerintah. Perang untuk menghapuskan fitnah serta untuk menghapuskan ketuanan agama yang lain dan untuk menegakkan ketuahanan Islam adalah AQIDAH. Perang di sini adalah dalam bentuk yang OFENSIF, iaitu menyerang dan memerangi musuh-musuh Islam tanpa terlebih dahulu kita ini diserang dan diperangi oleh mereka.

  ReplyDelete